www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyr til flyktninger (KS)

29.10.2015

Det finnes en rekke unntak i anskaffelsesregelverket som kan være relevante, når det er behov for å gjennomføre en anskaffelse raskt.

Videre arbeid med kommunereformen (KMD)

28.10.2015

Kommunal- og moderniseringsministeren med brev til alle landets kommunestyrer.

Skatteinfo nr. 6 og 7/2015 (Skatteetaten)

28.10.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRF fyller 70 år i dag!

27.10.2015

27. oktober 2015 var det 70 år siden Norges Kommunerevisorforbund ble stiftet. | #NKRF70

Les mer »

Forvaltningsloven skal bli mer brukervennlig (JBD)

23.10.2015

Nytt lovutvalg oppnevnt for å revidere forvaltningsloven.

Rapport om revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 (Riksrevisjonen)

21.10.2015

Gjennomgangen av statlige regnskaper og disposisjoner for 2014 viser at en rekke etater har en informasjonssikkerhet med betydelige svakheter.

Behandling av kommunelån mv. i nytt solvensregelverk for forsikring (FIN)

20.10.2015

Finansdept. har sendt brev til Finanstilsynet om kapitalkravene under det nye Solvens II-regelverket for forsikringsselskapers investeringer i lån til og gjeldspapirer utstedt av norske kommuner mv.

Kommunal variasjon i omsorgstjenester (SSB)

19.10.2015

Små kommuner har høyere dekning av hjemmesykepleie enn storbyene.

Betydningen av åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen (SOM)

19.10.2015

Opptak fra innleggene på Sivilombudsmannens dagsseminar om dokumentinnsyn, møteoffentlighet og offentlig ansattes ytringsfrihet.

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

16.10.2015

Innbetalinger fra personlige skattytere økte i de tre første kvartalene i år. Samlede skatteinnbetalinger har likevel gått ned.

Foreldelse av kompensasjonskrav - fellesskriv (Skatteetaten)

16.10.2015

Fornyet vurdering av når foreldelsesfristen begynner å løpe i tilfeller med forsinket fakturering (med avgift) eller uriktig fakturering uten avgift fra selger.

Åpenhetsprisen 2015 til Trondheim (Kommunikasjonsforeningen)

16.10.2015

Ved å gi innsyn i 1781 alvorlige avvik ved kommunens eldreomsorg har den vist beste praksis i bruk av Offentlighetsloven, og satt et eksempel til oppfølging.

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014 (SSB)

15.10.2015

6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet holder seg stabilt.

13 uheldige eksempler på hemmelighold (presse.no)

14.10.2015

Pressens offentlighetsutvalgs rapport om hemmelighold i forvaltningen.

Møte i fagkomiteen 25.-26. august (GKRS)

14.10.2015

Blant sakene som ble behandlet var sluttføring av revidert KRS nr. 2 og høringsutkast til KRS nr. 13. Dessuten ble det jobbet videre med KRS nr. 4.

Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? - med erfaringer fra Nordland (FMiNO)

12.10.2015

Fylkesmannen i Nordland med ny veileder, som vil være et supplement til departementets veileder «Kontrollutvalgsboken».

Ny finansieringsordning for private barnehager (KD)

09.10.2015

Regjeringen endrer finansieringen av private barnehager, men beholder dagens system med en kommunal sats.

Statsbudsjettet 2016 (FIN)

07.10.2015

Alt om statsbudsjettet for 2016.

Fagtreff for regnskapsrevisorer 2015

06.10.2015

Programmet for årets fagtreff for regnskapsrevisorer på Gardermoen 18. - 19. nov. er klart. Påmeldingsfrist: 15. okt.

Unn Helen Aarvold blir NKRFs representant i nytt revisorlovutvalg

02.10.2015

Kommunerevisoren i Oslo, Unn Helen Aarvold, er oppnevnt som medlem i et nytt lovutvalg for revisjons- og regnskapsførerregelverket.

Les mer »

Nyhetsbrev (KOFA)

01.10.2015

Nr. 3/2015.

Kontroll hos Horten og Steinkjer (Datatilsynet)

01.10.2015

Datatilsynet er fornøyd med at Horten og Steinkjer kommune rydder opp i rutinene for internkontroll og informasjonssikkerhet etter kontroll.

Til toppen av siden

Topp