www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Flere anmeldes for trygdesvindel (NAV)

30.09.2015

Hittil i år er 1057 personer anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 222 mill. kr.

Presentasjoner fra Evalueringskonferansen 2015 (Evalueringsforeningen)

29.09.2015

Norsk Evalueringsforening arrangerte sin årlige konferanse 24. - 25. september på Gardermoen.

Støtter klarspråk i kommunesektoren: - Viktig for rettssikkerheten (KMD)

25.09.2015

Et nytt KS-program skal hjelpe kommunene å skrive klart og forståelig.

Revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter (GKRS)

24.09.2015

Den reviderte standarden innebærer en omstrukturering og delvis omskriving av standarden, mens det i liten grad er gjort realitetsendringer.

Ajourførte standarder (GKRS)

24.09.2015

KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning og KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser er endret.

Utbredt fakturasvindel (NHO)

23.09.2015

7 av 10 bedrifter er svindlet eller forsøkt svindlet ved å ha mottatt faktura for varer eller tjenester som ikke er bestilt.

Artikkelprisen 2014

22.09.2015

Tove-Gunn Moen er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2014.

Les mer »

Første tilsyn med en norsk nettside gjennomført (Difi)

22.09.2015

Difi har gjennomført tilsyn med Lørenskog kommunes nettside for å kontrollere om den følger lovkravene til universell utforming.

NKRFs høringsuttalelse om revisors rapportering

22.09.2015

NKRF har avgitt høringsuttalelse til DnR om forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning.

KRS nr. 13 Engasjement i selskaper - regnskapsmessige problemstillinger (GKRS)

22.09.2015

Høringsutkastet omhandler regnskapsmessige problemstillinger når kommuner organiserer virksomhet i form av selskaper. Høringsfrist: 15. desember.

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg (KS)

22.09.2015

KS har utarbeidet et regneark som hjelper kommunene og fylkeskommunene med valg av hhv. formannskap og fylkesutvalg.

Sterkere nedgang i petroleumskattene (SSB)

16.09.2015

Innbetalte skatter fra petroleumsutvinning var 16,7 mrd. kr i august 2015. Dette er klart lavere enn i sammenliknbare måneder tidligere.

Valg av nye kontrollutvalg

08.09.2015

NKRF og FKT med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

Les mer »

Svarfristene forkortes (KOFA)

08.09.2015

KOFA har besluttet å forkorte enkelte av de svarfrister som gjelder for prosesskrift til KOFA.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

07.09.2015

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. august 2015.

Havnene har varierende skatteplikt (KS Bedrift)

04.09.2015

KS Bedrift Havn har utarbeidet et notat om hvilke skatteregler som gjelder for havner - både knyttet til inntektsskatt og til eiendomsskatt.

Valgrundskrivet (KMD)

04.09.2015

Departementet orienterer i dette rundskrivet om de lovreglene som gjelder for valg av folkevalgte organ.

Høring – NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt (FIN)

03.09.2015

Regnskapslovutvalgets delutredning om ny lov om regnskapsplikt er sendt på høring. Frist: 2. desember 2015.

NKRF søker daglig leder

01.09.2015

Vår daglig leder skal bli pensjonist i 2016, og vi søker derfor hans etterfølger. Frist: 1. oktober.

Myter og fakta om kommunesektoren (KS)

01.09.2015

KS har samlet noen av de vanligste mytene om kommunesektoren og skriver hva som er fakta.

Kontroller åpenheten i neste periode

01.09.2015

Med nytt kommunestyre og nye kontrollutvalg håper jeg åpenhet får mer oppmerksomhet de fire neste årene, skriver Ole P. Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Godt valg!

01.09.2015

NKRF mener selvsagt ikke noe om valgkampens stridstemaer, men resultatet av valget vil kunne påvirke tilsyns- og revisjonsfokuset framover.

Kommunerevisoren nr. 5/2015

01.09.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp