www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Endringer i kassasystemforskrifta (Skatteetaten)

29.08.2016

Det er gjort enkelte endringer og presiseringer i forskriftens definisjoner. Videre er nå funksjon for treningsbruk tillatt i kassasystemet.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2808) er oppdatert ...

26.08.2016

... med rapporter (137) fra Follo, Romerike, Oslo, Buskerud, Vestfold, Hordaland, Trøndelag, Nordland og Troms.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing (KS)

26.08.2016

En kartlegging av hvilke digitale muligheter og utfordringer som oppstår ved en kommunesammenslåing.

Nytt e-læringskurs om offentlige anskaffelser (Difi)

26.08.2016

Kurset er beregnet både for deg som ikke kan så mye om offentlige anskaffelser, men også for dem som kan en del om faget.

Artikkelprisen 2015

24.08.2016

Linn Therese Bekken og Unn Helen Aarvold er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2015.

Les mer »

Enklere anskaffelsesregler (NFD)

19.08.2016

Departementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. Bl.a. øker den nasjonale terskelverdien fra 500.000 til 1,1 mill. kr.

Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. (FIN)

19.08.2016

Høring om Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Frist: 17. november 2016.

Skatteinnbetalingene fortsetter å minke (SSB)

19.08.2016

Hittil i år er det betalt inn 497 mrd. kr i skatt i Norge. Dvs. en reduksjon på 26 mrd., eller 4,9 prosent, sammenliknet med samme periode i 2015.

NKRF deltar på Arendalsuka

12.08.2016

I deler av denne uka kan du møte NKRF i Arendal.

Les mer »

Fakta om virkningene av nytt inntektssystem (KS)

11.08.2016

Flertallet av de største og minste kommunene vinner på nytt inntektssystem viser beregninger KS har gjort.

Et IKS kan ikke holde representantskapsmøte uten å treffes fysisk (KS Bedrift)

10.08.2016

KMD har konkludert med at det per i dag ikke er åpning for å kunne gjennomføre representantskapsmøter i et IKS uten å møtes fysisk.

Styret i IKS kan unntaksvis, og under visse forutsetninger, avholde fjernmøter (KS Bedrift)

10.08.2016

KMD har i en tolkningsuttalelse konkludert med at det er adgang til å ha telefonmøter og lignende i et IKS-styre.

Ny leder i Vest-Agderforeningen

10.08.2016

Lene Rugland er valgt til ny leder i V-AKRF.

Les mer »

KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016 (SSB)

08.08.2016

Notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Rapportene vil bli gjenstand for behandling høsten 2016.

Retten til innsyn i særskilt filformat ved sammenstilling av opplysninger fra en database (SOM)

03.08.2016

Sivilombudsmannen har uttalt seg om retten til innsyn i en Excel-fil i de tilfellene der det lages en sammenstilling av opplysninger fra en database.

Innlandet fram, Vestlandet tilbake (NHO)

03.08.2016

Sola topper også i år NHOs Kommune-NM. Rogalandskommunene går allikevel tilbake, mens Innlandet har sterkest framgang.

Til toppen av siden

Topp