www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

KOFAs årsrapport 2015 (KOFA)

29.02.2016

KOFA nådde i 2015 målet om lav saksbehandlingstid og organet kan igjen bidra til effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2609) er oppdatert ...

26.02.2016

... med rapporter (17) fra Hordaland, KomRev NORD, Midt-Norge og Vestfold.

Tilsetting av fagleder ved omsorgssenter (SOM)

25.02.2016

Manglende skriftlighet utgjør et brudd på kravet om forsvarlig saksbehandling, og har vanskeliggjort kontrollen av kvalifikasjonsprinsippet.

45 000 kroner i gebyrforskjell for boligbyggere (Forbrukerrådet)

23.02.2016

En byggesøknad kan koste fra null til over 45.000 kr, avhengig av hvilken kommune du bor i. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid kan variere fra 3 til 150 dager.

Etikkonferansen 13. april 2016 Tillit til kommunene - åpenhet og kontroll (KMD, KS og TI Norge)

19.02.2016

Konferansen ser på betydningen åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2592) er oppdatert ...

19.02.2016

... med rapporter (22) fra Innlandet, Nordfjord og Romsdal.

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

18.02.2016

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

Les mer »

Ny Styringsportal for fylkesmennene (KMD)

18.02.2016

Den nye portalen inneholder bl.a. tildelingsbrevene for 2016 og virksomhets- og økonomiinstruksen for alle fylkesmannsembetene.

Liten økning i skatteinnbetalingene (SSB)

17.02.2016

Det ble betalt inn 85,5 mrd. kr i skatt i Norge i januar. Dette er en økning på 0,2 prosent fra januar 2015.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2570) er oppdatert ...

16.02.2016

... med rapporter (21) fra Akershus, Oslo og Østfold.

Tingrettsdom om konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven (NKK)

12.02.2016

Tvistetemaet var om en kommune hadde kompensasjon for investerings- og driftskostnader tilknyttet en svømmehall.

Omstilling er nødvendig (FIN)

11.02.2016

Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Folkehelseprofiler for kommunene 2016 (FHI)

09.02.2016

Nye folkehelseprofiler for kommunene er tilgjengelig. Tema for 2016-profilene er sosiale helseforskjeller.

Justerer opp terskelverdier (NFD)

09.02.2016

Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området trer i kraft i dag.

Kommunene og norsk økonomi 1/2016 (KS)

08.02.2016

Nedgangen i norsk økonomi har likhetstrekk med nedgangen på 80-tallet.

Skatteinfo nr. 1/2016 (Skatteetaten)

08.02.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRF får ny daglig leder

05.02.2016

Styret i Norges Kommunerevisorforbund har ansatt Tore Hansen (52) som ny daglig leder. Han tiltrer stillingen 1. august 2016.

Les mer »

I dag starter den rekordstore Kontrollutvalgskonferansen

03.02.2016

Her finner du lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen på nkrf.no.

Kvalifikasjonskrav ikke til hinder for tildelingskriterium (Difi)

01.02.2016

Ifølge KOFA er det ikke i strid med anskaffelsesregelverket å vektlegge samme forhold i kvalifiseringsfasen som i tildelingsfasen.

Kommunerevisoren runder 70 år

01.02.2016

I dag er det 70 år siden første nummeret av bladet Kommunerevisoren ble utgitt.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp