www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Arena for forvaltningsrevisjon 2016

29.01.2016

NKRF inviterer til den årlige arenaen for forvaltningsrevisjon og det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer.

Om vekting av lån og lånekapasitet i KBN (KS)

29.01.2016

I 2015 økte rentene for lån til kommuner og fylkeskommuner markert, selv om pengemarkedsrentene i Norge falt.

Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner (SSB)

28.01.2016

Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på 1 prosentpoeng.

Ny veileder for kjøp av konsulenttjenester (Difi)

27.01.2016

Den skal gi innkjøperne mer kunnskap slik at de kan gjennomføre konsulentkjøp som bidrar til økt verdiskapning og effektiv ressursbruk.

CPI 2015: Korrupsjonsutfordringer krever felles innsats (TI Norge)

27.01.2016

Norge ligger høyt, men etter flere av våre nordiske naboer, på Transparency International Corruption Perception Index 2015.

Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt kommunal lønn (SOM)

26.01.2016

Sivilombudsmannen har etter en konkret helhetsvurdering av hvert av de seks kravene kommet til at det ikke er grunnlag for tilbakesøking for noen av dem.

Aldri anmeldt mer trygdesvindel (NAV)

25.01.2016

NAV anmeldte trygdesvindel for 302 millioner kroner i 2015.

Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp (KS)

25.01.2016

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Mer samfunnsansvar i offentlige innkjøp (NFD)

25.01.2016

En ny lov om offentlige anskaffelser skal bidra til flere grønne innkjøp og flere lærlinger.

Utfordringer rundt partistøtte (KS)

25.01.2016

Kommunesektorens etikkutvalg har gitt noen anbefalinger rundt partistøtte til lokale partier.

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (Helsedirektoratet)

21.01.2016

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke innen 1. april 2016.

NKRFs høringsuttalelse til nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser

21.01.2016

NKRF støtter i all hovedsak forslaget, og mener det i enda større grad gjør regelverket til et sentralt virkemiddel for å redusere risikoen for korrupsjon og arbeidslivskriminalitet generelt.

Arbeidsgiver kan ikke overvåke ansattes chat (Datatilsynet)

19.01.2016

Arbeidsgivere kan ikke overvåke ansattes chattesamtaler. Heller ikke etter dommen som nylig falt i Strasbourg.

Nedgang i skatteinnbetalinger (SSB)

18.01.2016

Det ble betalt inn 796 mrd. kr i skatt i Norge i 2015. Dette er 44 mrd., eller 5,2 prosent, mindre enn i 2014.

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - ny utgave

14.01.2016

Boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" er oppdatert, og tredje utgaven er nå tilgjengelig for salg.

Les mer »

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2015 (NRS)

12.01.2016

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger med tall per 31. desember 2015.

Offentleglova er evaluert (JD)

12.01.2016

Oxford Research har evaluert offentleglova på oppdrag fra Justisdepartementet.

Underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt (SOM)

12.01.2016

Sivilombudsmannen: Porsangers praksis med å underrette om klageadgang og klagefrist ved kunngjøring i lokalavisene, vil neppe oppfylle kravene i forvaltningsloven til underretning om vedtak.

Mål om nettbaserte tjenester i kommunene krever bedre statlige virkemidler og tiltak (Riksrevisjonen)

12.01.2016

Dokument 3:6 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester.

Samhandlingsreformen: – Kvaliteten på tjenestene må bli bedre (Riksrevisjonen)

12.01.2016

Dokument 3:5 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.

Undersøkelse - offentlig ansattes ytringsfrihet (SOM)

11.01.2016

Sivilombudsmannen mener det er behov for konkrete tiltak for å styrke offentlig ansattes ytringsfrihet.

NKRFs høring til KRS nr. 13 Engasjement i selskaper - regnskapsmessige problemstillinger

05.01.2016

NKRF er positiv at det er utarbeidet en egen KRS for dette området, men mener bl.a. den også burde omhandle hvordan omdanning fra KF eller IKS til AS skal behandles regnskapsmessig.

Kommunal planlegging kan bli mer effektiv (KS)

05.01.2016

I rapporten fra Asplan Viak AS til KS foreslås det en rekke tiltak for effektivisering av kommunal planlegging.

Mest lest i 2015

05.01.2016

Besøksstatistikken for NKRFs nettsider viste også i jubileumsåret 2015 stor trafikk.

Les mer »

IKT-samarbeid i kommunal sektor (KS)

04.01.2016

KS lanserer to rapporter som ser på IKT samarbeid i kommunal sektor.

Billigere å bruke Brønnøysundregistrene (NFD)

04.01.2016

Fra 1. januar ble det billigere å bruke Brønnøysundregistrene.

Hvor mye gjeld kan kommunesektoren tåle?

01.01.2016

Hvor mye gjeld kan kommunesektoren tåle, spør fagsjef i KS, Rune Bye, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

01.01.2016

Til de nye kontrollutvalgsmedlemmene er min anbefaling; bruk deres sekretariater og kommunens revisorer til å gi dere informasjon.

Kommunerevisoren nr. 1/2016

01.01.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2016. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp