www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ny handlingsplan skal gi mer åpenhet (KMD)

22.07.2016

En ny handlingsplan skal bidra til å gjøre det norske samfunnet mer åpent. – En åpen forvaltning er viktig for demokratiet og bidrar til kritikk, deltakelse og ny kunnskap.

50 mill. kr til bedre infrastruktur i sammenslåtte kommuner (KMD)

21.07.2016

Departementet har fordelt støtte til infrastruktur i 36 kommuner som skal slå seg sammen. Tilskuddene går bl.a. til digitalisering, utbedring av fylkesveier og planlegging av gang- og sykkelveier.

Kulturhusene får momskompensasjon likevel (KS)

08.07.2016

Det er gledelig at skattemyndighetene nå har snudd i saken om moms på kulturhus. Avgjørelsen er i tråd med det KS i lang tid har hevdet overfor regjeringen, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt (KOFA)

06.07.2016

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt.

KMDs behandling av krav om lovlighetskontroll i innsigelsessak (SOM)

06.07.2016

Fire medlemmer av kommunestyret i Naustdal krevde lovlighetskontroll av kommune­styrets vedtakelse av reguleringsplan for Engebøfjellet. Det var fremmet innsigelse mot planen, som derfor ble behandlet av departementet. Klager anførte at kravet om lovlighetskontroll av kommune­styrets vedtak ikke var behandlet.

131 kommuner har vedtatt sammenslåing (KS)

04.07.2016

I det den opprinnelige fristen er ute har 131 kommuner vedtatt sammenslåing. Men fortsatt utreder enkelte kommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil la disse få utsatt frist.

Regelendringer fra 1. juli 2016 (FIN)

04.07.2016

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen (KMD)

01.07.2016

Veilederen er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

Fire kommuner får gebyr for å ha publisert sensitive personopplysninger (Datatilsynet)

01.07.2016

Datatilsynet har gitt kommunene Askvoll, Os (i Hordaland), Årdal og Harstad overtredelsesgebyr på mellom 75 000 og 150 000 kroner.

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen fristen (KMD)

01.07.2016

1. juli går fristen for kommunenes vedtak i kommunereformen ut.

Korrupsjonsranking – en idé også i Norge

01.07.2016

Kommunerevisormiljøet kan være en viktig bidragsyter til utviklingen av en korrupsjonsindeks og til kyndig bruk av den, skriver Tor Dølvik i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Et samlet forbund møter utfordringene

01.07.2016

Årsmøtet viste at det er bred enighet om å styrke og tydeliggjøre revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatenes rolle.

Kommunerevisoren nr. 4/2016

01.07.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2016.

Til toppen av siden

Topp