www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Gjelden fortsatte å stige i kommunene i 2015 (KS)

30.06.2016

På tross av gjeldsveksten tyder likevel konsernregnskapstallene på at kommunene har hatt en bedring i sitt økonomiske handlingsrom i 2015 hovedsakelig som følge av bedret netto driftsresultat.

Kurs: B.1.0 Intro - kommuneregnskap

29.06.2016

NKRF inviterer til det årlige introduksjonskurset i kommuneregnskap 28. - 29. september 2016 på Gardermoen.

Hvordan forstå begrepet offentlig støtte? (KS)

29.06.2016

Europakommisjonen gir tolkning av når bruk av offentlige midler omfattes av regelverket om offentlig støtte.

Kurs: A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon

28.06.2016

NKRF inviterer til det årlige kurset i planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon 21. - 22. september 2016 på Gardermoen.

Nyhetsbrev (KOFA)

28.06.2016

Nr. 2/2016.

Fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompenasjonsloven FIN)

27.06.2016

Uttalelsen er generell, men kan få betydning for rettsanvendelsen i Skatteetatens pågående behandling av sakene om kultur- og konserthus.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2016

27.06.2016

I samarbeid med NIRF og Riksrevisjonen inviterer NKRF til den sjette Nasjonale fagkonferansen i offentlig revisjon 25. - 26. oktober 2016.

Møteoffentlighet i Arendal (SOM)

24.06.2016

Sivilombudsmannen ber kommunen merke seg kritikken og innrette sine rutiner slik at reglene om møteoffentlighet blir fulgt.

Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen

24.06.2016

Terje Førde er valgt til ny leder i Sogn og Fjordane kommunerevisorforening.

Les mer »

Pensjonsveileder 2016 (Pensjonskontoret)

24.06.2016

Pensjonsveilederen utgis for ellevte år på rad – første gang kun i elektronisk utgave.

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2016

23.06.2016

NKRF inviterer til sin årlige samling for kontrollutvalgssekretærer 13. - 14. september 2016 i Tromsø. Påmeldingsfrist: 11. august.

Presentasjoner og opptak fra Kommunal Rapports konferanse om måling (Kommunal Rapport)

23.06.2016

Kommunal Rapport arrangerte sin årlige Kommunebarometerkonferanse i Oslo 22. juni 2016.

Kom­mu­ner svik­ter inn­byg­ger­nes per­son­vern (Forbrukerrådet)

22.06.2016

Kun én av fire har lovpålagt informasjon om hvordan de ivaretar personvern for brukerne av kommunens nettsider.

Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

22.06.2016

En prosjektgruppe nedsatt av NKRF har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til kommunereformen.

Les mer »

Høringsutkast til endringer i KRS nr. 4 Avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet (GKRS)

21.06.2016

Forslaget til endringer innebærer en omstrukturering og delvis omskrivning av standarden. Høringsfrist: 5. oktober.

NKRFs høringsuttalelse til endringer i finanforvaltningsforskriften

20.06.2016

NKRF ser positivt på at det blir satt fokus på økningen i den kortsiktige finansieringen i kommunal sektor.

Les mer »

Fylkesmannen kan fra 1. august føre tilsyn med enkeltbarnehager (KD)

20.06.2016

Dermed får barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig.

Skatteinfo nr. 5/2016 (Skatteetaten)

20.06.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nye regler skal forenkle kommunesammenslåinger (KMD)

20.06.2016

1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova og kommuneloven i kraft. Endringene i inndelingslova skal forenkle prosessene ved en kommunesammenslåing.

Regnskapsmessig håndtering av OPS (GKRS)

20.06.2016

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt et notat om regnskapsmessig håndtering av offentlig-privat samarbeid (OPS).

Nye anskaffelsesregler kommer til høsten (KS Bedrift)

20.06.2016

Mye videreføres, men nye bestemmelser kan få betydning for kommuner og kommunale virksomheter som må følge reglene.

NKRF søker ny daglig leder

17.06.2016

Vil du bli vår nye daglig leder? Søknadsfrist: 31. august.

Folkevalgte bør ikke sitte i styret (KS)

17.06.2016

Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler at folkevalgte ikke bør sitte i styret for kommunalt eide foretak og selskap.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg 6. juni (KS)

17.06.2016

Temaer for møtet var bl.a. ytringsfrihet og varsling, ny kommunelov og kommunalt eide foretak og selskaper.

Ny utgave av SIRK (NIRF)

17.06.2016

Internrevisorforeningens fagblad for deg som er interessert i temaer om risikostyring, compliance, internrevisjon og virksomhetsstyring.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2671) er oppdatert ...

16.06.2016

... med rapporter (15) fra Ytre Sogn og Sunnfjord.

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalinger (SSB)

16.06.2016

Fra januar til mai ble det betalt inn 397 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. 3 prosent mindre enn i tilsvarende periode i fjor.

Påtroppende daglig leder i NKRF har trukket seg

16.06.2016

Tore Hansen, som skulle ha tiltrådt som daglig leder 1. august, har trukket seg fra stillingen.

Les mer »

NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til …

15.06.2016

Unn Helen Aarvold, Nina Neset og Knut Erik Lie er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

Les mer »

NKRFs årsmøte 2016 – mange nye tillitsvalgte

15.06.2016

Styreleder Per Olav Nilsen ønsket velkommen til NKRFs årsmøte 12. juni på Radisson Blu Hotel i jubileumsbyen Bodø.

Les mer »

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

15.06.2016

Flere kommuner enn noen gang har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall. I KOSTRA kan du se hvor mye din kommune bruker på blant annet barnehager, grunnskole eller helsetjenester.

NKRFs fagkonferanse 2016 - presentasjoner m.m.

14.06.2016

Den årlige fagkonferansen ble avholdt i Bodø 13. - 14. juni 2016.

Uttalelse om organisering av sekretariatfunksjon til kontrollutvalg (KMD)

14.06.2016

Departementets samlede vurdering er at gjensidig utveksling av sekretariatstjenester mellom kommuneadministrasjoner, ikke i seg selv vil være i strid med uavhengighetskravet i KU-forskriften.

Nytt KS styrevervregister (KS)

14.06.2016

Registeret har fått nytt utseende og opplysninger om roller innhentes automatisk fra Brønnøysund.

Avvikling av Bokføringsstandardstyret (NRS)

14.06.2016

Arbeidet med å gi begrepet god bokføringsskikk er i det vesentligste ansett å være fullført.

GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning (NRS)

10.06.2016

Uttalelse om hvordan bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine verdipapirinvesteringer til porteføljeforvaltere skal innrette sin bokføring.

Presentasjoner fra FKTs fagkonferanse 2016 (FKT)

08.06.2016

FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse (og årsmøte) på Gardermoen 7. - 8. juni 2016.

Deloitte AS blir medlem i NKRF

08.06.2016

Deloitte AS tegner bedriftsmedlemskap i NKRF.

Les mer »

Difi og Språkrådet lanserer gratis nettkurs i klarspråk (Difi)

03.06.2016

Målgruppen er medarbeidere i offentlig forvaltning som skriver i jobben sin, og kurset er rettet mot både kommunal og statlig sektor.

Kommunetesten (Forbrukerrådet)

03.06.2016

Les alt om Kommunetesten 2016.

Høring - nye oppgaver til større kommuner (KMD)

01.06.2016

Forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene. Høringsfrist: 1. oktober 2016.

Trygdesvindel for 100 millioner (NAV)

01.06.2016

NAV anmeldte 478 personer for trygdesvindel mellom januar og april i år.

Til toppen av siden

Topp