www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Juni » NKRFs årsmøte 2016 – mange nye tillitsvalgte

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs årsmøte 2016 – mange nye tillitsvalgte

15.06.2016

Styreleder Per Olav Nilsen ønsket velkommen til NKRFs årsmøte 12. juni på Radisson Blu Hotel i jubileumsbyen Bodø.

Totalt var 272 stemmer - fordelt på 75 personlige stemmer, 129 personlige fullmakter og 68 bedriftsstemmer - representert. Årsmøtet ble som vanlig avholdt i forkant av NKRFs fagkonferanse. Det var nærmere 130 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Bodø 12. - 14. juni 2016.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet NKRFs strategi for 2016-2019 (saksliste).

NKRFs strategi for 2016-2019 

Styret la fram sak om NKRFs strategi for 2016-2019. Strategien er tuftet på at NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til den framlagte strategien for 2016-2019, som bl.a. framhever arbeidet for å bedre kontrollutvalgenes og deres sekretariats stilling og arbeidsforhold, samt arbeidet for å tydeliggjøre rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2015-17)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg - 2016-18)

Styremedlemmer:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (gjenvalg - 2016-18)
Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2016-18)
Nina Neset, Romerike revisjon IKS (ikke på valg - 2015-17)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (gjenvalg - 2016-18)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (ny - 2016-18)

Regnskapskomiteen:
Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS (ny - 2016-18)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2015-17)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2016-18)

Kontrollutvalgskomiteen:
Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS (ny - 2016-18)

Selskapskontrollkomiteen:
Sverre Bugge Midthjell, KonSek Midt-Norge IKS (gjenvalg - 2016-18)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2015-17)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2016-17)

Her finner du en oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte »


Hederstegn

Under årsmøtemiddagen ble Unn Helen Aarvold, Nina Neset og Knut Erik Lie tildelt forbundets hederstegn i sølv med diplom.

Her finnes en komplett oversikt over innehavere av NKRFs hederstegn »Til toppen av siden

Topp