www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Juni » NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til …

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til …

15.06.2016

Unn Helen Aarvold, Nina Neset og Knut Erik Lie er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

 Unn Helen Aarvold     Nina Neset (t.v. styreleder Per Olav Nilsen)     Knut Erik Lie

I forbindelse med NKRFs årsmøte og fagkonferanse 2016 i Bodø ble (f.v. over) Unn Helen Aarvold, Kommunerevisjonen i Oslo, Nina Neset, Romerike revisjon IKS, og Knut Erik Lie, NKRFs administrasjon, tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

I begrunnelsene fra hederstegnkomiteen ble det trukket fram at alle tre har arbeidet innen kommunal revisjon gjennom en årrekke, og vært engasjert i forbundsarbeid både lokalt og sentralt over en lengere periode.

Unn Helen siden 2007 vært ansatt i Kommunerevisjonen i Oslo, først som avd. dir. innen regnskapsrevisjon, senere som kst. kommunerevisor før hun ble ansatt som kommunerevisor samme sted. Hun har vært leder i revisjonskomiteen siden 2010, og komiteen har i denne tiden utført et meget stort og verdifullt arbeid.

Hun har videre vært styremedlem i lokalforeningen i to år, medlem i programkomiteen for Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon i 2014 og medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet forslag om NKRFs etiske retningslinjer (2011-2012). Hun har også vært hyppig benyttet som foredragsholder på konferanser mm., i og utenfor NKRF.

Unn Helen er for tiden medlem i Revisorlovutvalget som skal foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Hun kjennes av NKRFs medlemmer som en person med stor arbeidskapasitet, faglig tyngde og integritet, godt humør, og sier sjelden nei til å påta seg oppgaver og verv, og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Nina startet som forvaltningsrevisor midt på 90-tallet og vært konstituert som/og daglig leder for Nedre Romerike Distriktsrevisjon fra 2005 og leder av Romerike revisjon IKS siden 2014. Hun har vært styremedlem i NKRF siden 2010. Hun var medlem av NKRFs arbeidsguppe som utarbeidet forslag til tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter (2012-2014) og har i flere år vært styremedlem i Oslo og Akershus kommunerevisorforening.

Nina var medlem av Kommunelovutvalget fra 2013-2016, et meget stort og grundig arbeid som resulterte i forslag til Ny kommunelov (NOU 2016:4). Hun har gjennom en årrekke vært mye benyttet som foredragsholder på konferanser, både i og utenfor NKRF – særlig knyttet til den såkalte «vannverksaken» og ny kommunelov.

Nina kjennes av NKRFs medlemmer som en person med godt humør, hyggelig å møte, sier sjelden nei til å påta seg oppgaver og verv, og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Knut Erik var fra 1996-2005 ansatt i Fylkesrevisjonen i Oppland, de to siste årene i perioden som konstituert fylkesrevisor. Siden 2005 har han vært ansatt i NKRFs adminsitrasjon med særlig rådgivningsansvar for regnskapsrevisjon og kommmuneregnskap. Han var medlem i kvalitetskontrollkomiteen fra 2004 -2005 og styremedlem i lokalforeningen i Oppland i to år (1999-2001).

Siden 2005 har han vært adminsitrasjonens kontaktperson overfor NKRFs regnskapskomite og revisjonskomite. Knut Erik var NKRFs representant i fagkomiteen i Forening for god kommunal regnskapssskikk (GKRS) fra 2005-2007 og har vært utredningsleder i GKRS siden 2007. Han har siden 2012 vært NKRFs observatør i DnRs revisjonskomite.

Knut Erik er en hyppig skribent i Kommunerevisoren og har vært kursholder i en årrekke i regi av NKRF innen regnskap og revisjon, og vært mye benyttet som foredragsholder på konferanser mm, i og utenfor NKRF.

Knut Erik kjennes av NKRFs medlemmer som en person med stor faglig kunnskap og integritet, godt humør, hyggelig å møte, en god støttespiller for medlemmene, sier sjelden nei til å påta seg oppgaver, og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.Til toppen av siden

Topp