www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Presentasjoner fra Kommuneøkonomikonferansen 2016 - #KOMØK16 (KS)

28.05.2016

Den årlige kommuneøkonomikonferansen, med bl.a. NKRF som arrangør, ble arrangert på Gardermoen 26. - 27. mai 2016.

NKRFs høringsuttalelse til evalueringen av offentleglova

26.05.2016

NKRF forutsetter at bestemmelsen om utsatt innsyn fra/til kommunal revisor i saker som revisor skal rapportere til kontrollutvalget, ikke vurderes endret i denne omgang.

Les mer »

Dette må du vite om kommunereformen (KS)

25.05.2016

Kommunestyrene i alle landets kommuner skal fatte vedtak innen 1. juli om frivillig sammenslåing.

Skatteinfo nr. 4/2016 (Skatteetaten)

24.05.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Ny leder i Nordlandforeningen

24.05.2016

Brynjar Gilberg er valgt til ny leder i Nordland kommunerevisorforening.

Les mer »

Petroleumsskattene fortsetter å falle (SSB)

20.05.2016

Fra januar til april i år ble det betalt inn 270 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. 7,6 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

Regjeringen skal se nærmere på momskompensasjonsordningen

18.05.2016

I revidert budsjett varsler Regjeringen at den vil komme tilbake til ulike problemstillinger i forbindelse med neste års budsjett.

Les mer »

Ny veileder om informasjonssikkerhet (KMD)

13.05.2016

En ny praktisk veileder skal hjelpe ledere i offentlig sektor med informasjonssikkerhet.

Merverdiavgiftshåndboken - ny utgave (Skatteetaten)

12.05.2016

Merverdiavgiftshåndboken, 12. utg. 2016, er publisert.

Kommunene har fortsatt utfordringer (Datatilsynet)

12.05.2016

Endelige kontrollrapporter fra tilsyn hos seks nye kommuner dokumenterer fortsatte personvernutfordringer i kommunesektoren.

IKS-lovens endringer er satt på vent (KS Bedrift)

12.05.2016

I kommuneprop'en er det klart at ev. endringer i IKS-loven fortsatt er på vent. I tillegg vil det komme endringer i kommuners adgang til å drive økonomisk aktivitet i egen etat.

Foreslår endringer i eiendomsskatteloven (FIN)

11.05.2016

I revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslår regjeringen at kommunene skal kunne frita fritidsboliger fra eiendomsskatt, og at de må bruke laveste sats når skatten utvides til også å gjelde for boliger og fritidsboliger.

Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017 (KMD)

11.05.2016

Opptil 4 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2017.

Kommuneregnskapene ikke tilstrekkelige – konsernregnskap må lovfestes (KS)

09.05.2016

Ny FoU-rapport anbefaler at konsernregnskap lovfestes.

Nye uttalelser fra Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

04.05.2016

Etikkutvalget har uttalt seg hhv. om kombinasjonen kommunalt ansatt og folkevalgt og om at folkevalgte bør vise åpenhet om gaver, hvem de møter og om eierinteresser.

Skatteinfo nr. 3/2016 (Skatteetaten)

02.05.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Hvorfor er din kommune dårligst på barnevern?

01.05.2016

Kostra-tallene gir revisorer og kontrollutvalg et godt grunnlag for å stille kritiske spørsmål. Men spørres det om de rette tingene, spør Ole P. Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Forslag til ny kommunelov

01.05.2016

NKRFs styreleder er tilfreds med forslaget om pliktig etterlevelsesrevisjon, men det blir antakelig behov for nærmere klargjøring om innholdet.

Kommunerevisoren nr. 3/2016

01.05.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2016. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp