www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger (NKK)

30.11.2016

Kommunesammenslåing er en overdragelse i mva.- og kompensasjonslovens forstand slik at det må utarbeides justeringsavtaler og -oppstillinger for å unngå at det må foretas justering.

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene (KMD)

30.11.2016

Hensikten med endringene er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån.

Innsyn i utgifter til kurs, telefonbruk og reiser for ledere i en fylkeskommune (SOM)

30.11.2016

Sivilombudsmannen mener fylkeskommunen hadde grunnlag for å avslå innsyn i kursutgiftene, men ikke for utgiftene til telefon og reiser.

Ny, komplett oversikt over parkeringstiltak (KS)

30.11.2016

Gjennom rapporten «Parkering – virkemidler og effekter» tilbyr KS kommunene et samlet kunnskapsgrunnlag for valg av egne, lokale parkeringsløsninger.

Åpenhet er viktig (KS)

28.11.2016

På Kommunesektorens etikkutvalgs møte i dag ble blant annet nytten av risikoanalyse og åpne beslutningsprosesser for folkevalgte diskutert.

Regnskapsmappen er oppdatert

28.11.2016

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets kommuner (SSB)

28.11.2016

Her finner du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.

SKD-melding nr. 6/16 - Takseringsreglene for 2016 (Skatteetaten)

25.11.2016

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2016.

Kommunene er mer positive til statlig tilsyn enn tidligere (Difi)

25.11.2016

Ny kartlegging viser at fylkesmannsembetene og kommunene stort sett opplever at tilsyn er nyttig, at kommunene lærer av tilsyn og at det gir bedre kommunale tjenester.

Åpen og begrenset tilbudskonkurranse – nye maler (Difi)

18.11.2016

Difi har laget nye maler for åpen og begrenset tilbudskonkurranse. For begrenset tilbudskonkurranse er det også laget mal for kvalifikasjonsgrunnlag.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017

17.11.2016

Programmet for Kontrollutvalgskonferansen 2017 begynner å ta form, og vi har nå åpnet for påmelding.

Effektivitet i kommunene (KMD)

17.11.2016

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Sjekk din kommune.

Jakten på den gode anskaffelsen (Difi)

16.11.2016

Et gratis e-læringskurs i anskaffelsesprosessen, som viser med eksempler hvordan du kan styrke planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontrakten.

Lavere innbetalinger av petroleumsskatt (SSB)

16.11.2016

Hittil i år er det betalt inn 630 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en reduksjon på 5,4 prosent sammenliknet med samme periode i 2015.

Verktøykasse mot tidstyver (KS)

14.11.2016

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lansert en nettbasert verktøykasse mot tidstyver i kommunesektoren.

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg om varsling (ASD)

11.11.2016

Et ekspertutvalg skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 (Riksrevisjonen)

10.11.2016

For 2015 har Riksrevisjonen funnet grunnlag for merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under fire departementer.

Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017 (KMD)

08.11.2016

Det er foretatt endringer i rapporteringsforskriften, og i tillegg presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering.

Opptak og presentasjoner fra Anskaffelseskonferansen 2016 (Difi)

04.11.2016

Difi arrangerte sin årlige anskaffelseskonferanse 3. november 2016.

Korrupsjon i offentlige anskaffelser (Difi)

02.11.2016

Gode råd, maler og eksempler på hvordan korrupsjon kan forebygges ved offentlige innkjøp på Anskaffelser.no.

Skatteinfo nr. 7/2016 (Skatteetaten)

02.11.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Presentasjoner fra KS' Anskaffelsesseminar 2016 (KS)

02.11.2016

KS Advokatene og KS Innkjøpsforum arrangerte sitt årlige Anskaffelsesseminar 28. - 29. september.

KOSTRA-rapportering 2016 (SSB)

01.11.2016

Et oppslagshefte til hjelp for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv.

Finansiell revisjon må forenkles og effektiviseres

01.11.2016

Et korrekt regnskap er en forutsetning for å kunne vurdere om pengene brukes til det som er bestemt, og om målene nås, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer

01.11.2016

Lik revisjonspraksis skal telle likt, uavhengig av hvor praksisen er opparbeidet, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin lederartikkel i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 6/2016

01.11.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2016.

Til toppen av siden

Topp