www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Distriktsindeksen 2016 (KMD)

27.10.2016

Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2016

26.10.2016

Presentasjoner fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25. - 26. oktober 2016 på Gardermoen.

Forslag om ny arkivforskrift åpner for bruk av skytjenester (KD)

24.10.2016

Kulturdepartementet foreslår at offentlige organ kan kjøpe skytjenester for lagring av digitalt arkivmateriale.

Utskriving av eiendomsskatt for 2015 i Midtre Gauldal (SOM)

24.10.2016

Sivilombudsmannen: Kommunen hadde ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatten så sent i skatteåret. Midtre Gauldal er derfor forpliktet til å tilbakebetale eiendomsskatten.

Foreslår endringer i aksjelovene og stiftelsesloven (NFD)

21.10.2016

Utvalg foreslår store forenklinger i aksjelovene og stiftelsesloven.

Momskompensasjon til boliger (FIN)

21.10.2016

Finansdepartementet slutter seg til Skattedirektoratets tolkning om at vanlige boliger til vanskeligstilte ikke omfattes av kompensasjonsordningen.

Kamp mot korrupsjon for å styrke lokaldemokratiet (KS)

21.10.2016

Europarådets kommunalkongress har satt etikk og åpenhet på lokalt og regionalt nivå som et overordnet tema i 2016.

Fortsatt reduksjon i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

17.10.2016

Hittil i år er det betalt inn 625 mrd. kr i skatt i Norge. Det er 4,2 prosent mindre enn i samme perioden i 2015.

Pilotprosjekt om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll (KMD)

12.10.2016

Ny rapport om hvordan statlig tilsyn gjennomført av Fylkesmannen kan samordnes med kommunerevisjonens arbeid med egenkontroll i kommunen.

Kom­mu­ne­tes­ten (Forbrukerrådet)

11.10.2016

Asker kommune på topp. Sjekk din kommune.

Registrering av offentlig støtte i nasjonalt register (KS)

11.10.2016

Ny forskrift fra 1. juli 2016 om registrering av offentlig støtte i et nasjonalt register. Registrering er vilkår for at støtten skal være lovlig tildelt.

Favoriserer egen kommune (BI)

11.10.2016

Hjemkommunene til representanter fra fylkesordførerens parti får ifølge forskning mer penger til veier, kulturhus og idrettsanlegg.

Konsekvensene av statsbudsjettet 2017 (KS)

10.10.2016

Notat fra KS som oppsummerer konsekvensene av statsbudsjettet for kommuner og fylkeskommuner.

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny kommunelov

07.10.2016

NKRF har avgitt høringsuttalelse til NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Les mer »

Statsbudsjettet 2017 (FIN)

06.10.2016

Statsbudsjettet fra A til Å. Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Nyhetsbrev nr. 3/2016 (KOFA)

05.10.2016

Les mer om bl.a. endringer i anskaffelsesregelverket.

Økt gjeld krever god økonomisk styring (KS)

05.10.2016

KS presenterte de økonomiske utsiktene for Norge og kommunesektoren på det årlige seminaret i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet.

Nytt kurs: Revisjonsbevis - utvalgte emner

05.10.2016

Vi har gleden av å tilby et nytt dagskurs "Revisjonsbevis - utvalgte emner" på Gardermoen 30. november 2016. Påmeldingsfrist: 27. oktober.

Nytt kurs: Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

05.10.2016

Vi har gleden av å tilby et nytt kurs "Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon" på Gardermoen 24. november. Påmeldingsfrist: 20. oktober.

NKRFs Møteplass for selskapskontroll 2016

05.10.2016

Den årlige møteplassen for selskapskontroll blir arrangert 23. - 24. november på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 20. oktober.

Presentasjoner fra Evalueringskonferansen 2016 (Evalueringsforeningen)

05.10.2016

Den årlige Evalueringskonferansen i regi av Norsk evalueringsforening og EVA-forum ble arrangert i Trondheim i forrige uke.

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåinger (KS)

05.10.2016

KS Eiendomsskatteforum (KSE) har utarbeidet en veileder om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.

Lukking av drøftingsmøte om kommunesammenslåing (SOM)

04.10.2016

Sivilombudsmannen er kommet til at det innledende drøftingsmøtet ble lukket i strid med kommunelovens bestemmelser.

Til toppen av siden

Topp