www.nkrf.no » Nyheter » 2016 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF får ny daglig leder

30.09.2016

Styret i Norges Kommunerevisorforbund har ansatt Rune Tokle (46) som ny daglig leder. Han tiltrer stillingen senest 1. januar 2017.

Les mer »

Trygdesvindel for 183 millioner (NAV)

27.09.2016

907 personer er anmeldt for trygdesvindel hittil i 2016. De fleste har jobbet og hatt inntekt uten å melde fra til NAV.

Skatteinfo nr. 6/2016 (Skatteetaten)

26.09.2016

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Klagebehandling av sak om startlån (SOM)

23.09.2016

Sivilombudsmannen ba Moss kommune om å gjennomgå sine interne rutiner og behandle den konkrete saken på nytt.

Rundskriv til introduksjonsloven (JBD)

22.09.2016

Rundskriv laget for å være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven.

Nye frivillige skjemaer for kunngjøringer (Difi)

16.09.2016

Fra nyttår 2017 kommer to nye og forenklete skjemaer for kunngjøringer av anskaffelser under nasjonal terskelverdi på Doffin.

Vedvarende reduksjon i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.09.2016

Hittil i år er det betalt inn 515 mrd. kr i skatt i Norge. Dvs. en reduksjon på 31 mrd., eller 5,7 prosent, sammenliknet med samme periode i 2015.

Fagtreff for regnskapsrevisorer 2016

16.09.2016

Årets viktigste begivenhet for regnskapsrevisorer arrangeres 15. - 16. november på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 13. oktober.

Nye krav til kassasystemer – registrering av kredittsalg (Skatteetaten)

16.09.2016

Prinsipputtalelse om bl.a. hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når kassasystemer benyttes til å registrere kredittsalg.

Veileder for arkiv i forbindelse med kommunereform (Arkivverket)

15.09.2016

Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon) har laget en veiledning om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2859) er oppdatert ...

15.09.2016

... med rapporter (58) fra Telemark, Rogaland og Finnmark.

NKRFs Lederkonferanse 2016

12.09.2016

Ikke gå glipp av den tradisjonelle lederkonferansen 2. - 3. november på Olavsgaard. Påmeldingsfrist: 29. september.

Rapport om antikorrupsjonsarbeid (NFD)

05.09.2016

Rapporten gir blant annet en oversikt over hva som er beste praksis for selskapers antikorrupsjonsarbeid.

Kommunereform - hva vil skje med de kommunale bedriftene? (KS Bedrift)

05.09.2016

KS Advokatene har utredet hvilke juridiske konsekvenser en ny kommunestruktur kan ha for kommunalt eide bedrifter.

Kommuneøkonomien ved halvgått 2016

01.09.2016

Etter mange år med sterk økonomisk vekst, lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst og stor innvandring av arbeidskraft, har utviklingen i Norge de to siste årene snudd, skriver KS' sjeføkonom i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Tid for planlegging

01.09.2016

Planlegging, kommunereform og svart økonomi er temaer i styreleder Per Olav Nilsens leder i septemberutgaven av Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 5/2016

01.09.2016

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2016.

Til toppen av siden

Topp