www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2017 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

20.12.2017

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie (KMD)

20.12.2017

Ny rapport belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

19.12.2017

Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

Barnevern kommunemonitor (Bufdir)

14.12.2017

Den nye monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt (KMD)

14.12.2017

Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan man frigjøre om lag 29 milliarder kroner.

Midt-Norge tenker stort om revisjon (KS Bedrift)

13.12.2017

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsvirksomhet.

En raus kommunaløkonom (NKK)

11.12.2017

Høgskolelektor Torstein Dahle ved Høgskolen på Vestlandet er kåret til Årets kommunaløkonom 2017. Vi gratulerer!

Budsjettundersøkelsen 2018 (KS)

05.12.2017

Hva tror rådmennene i kommuner og fylkeskommuner at de vil bruke mest penger på neste år?

Til toppen av siden

Topp