www.nkrf.no » Nyheter » Revisjon og tilsyn » 2017 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisjon og tilsyn

Nytt nummer av tidsskriftet SIRK (IIA Norge)

20.12.2017

Fyldig julenummer om styring, internrevisjon, risiko og kontroll.

NKRF mener: Tilliten må bevares

20.12.2017

Det er ulovlig og prinsipielt uheldig at kommuneledelsen innstiller i saker som handler om valg av revisor eller revisjonsordning.

Effekter av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

20.12.2017

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten.

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

14.12.2017

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

Midt-Norge tenker stort om revisjon (KS Bedrift)

13.12.2017

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsvirksomhet.

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

05.12.2017

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

Les mer »

Rogaland vertskap for Etikkutvalgets novembermøte (KS)

04.12.2017

Kommunesektorens etikkutvalg diskuterte eierskap og representasjon i kommunale selskaper, habilitet, antikorrupsjon og varsling.

Til toppen av siden

Topp