www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2017 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester (HOD)

21.12.2017

Rundskriv I-1/2018 til bl.a. alle landets kommuner.

Nytt nummer av tidsskriftet SIRK (IIA Norge)

20.12.2017

Fyldig julenummer om styring, internrevisjon, risiko og kontroll.

NKRF mener: Tilliten må bevares

20.12.2017

Det er ulovlig og prinsipielt uheldig at kommuneledelsen innstiller i saker som handler om valg av revisor eller revisjonsordning.

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

20.12.2017

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

Effekter av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

20.12.2017

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten.

Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

19.12.2017

Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

14.12.2017

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

14.12.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

12.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

En raus kommunaløkonom (NKK)

11.12.2017

Høgskolelektor Torstein Dahle ved Høgskolen på Vestlandet er kåret til Årets kommunaløkonom 2017. Vi gratulerer!

NKRFs høringsuttalelse - forslag til ny revisorlov

05.12.2017

NKRF støtter merknadene og forslaget fra mindretallet vedrørende praksis fra regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i kommunale revisjonsenheter.

Les mer »

Rogaland vertskap for Etikkutvalgets novembermøte (KS)

04.12.2017

Kommunesektorens etikkutvalg diskuterte eierskap og representasjon i kommunale selskaper, habilitet, antikorrupsjon og varsling.

Til toppen av siden

Topp