www.nkrf.no » Nyheter » Kommunal organisering » 2017 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal organisering

NKRF mener: Tilliten må bevares

20.12.2017

Det er ulovlig og prinsipielt uheldig at kommuneledelsen innstiller i saker som handler om valg av revisor eller revisjonsordning.

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

20.12.2017

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie (KMD)

20.12.2017

Ny rapport belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

14.12.2017

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

Barnevern kommunemonitor (Bufdir)

14.12.2017

Den nye monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt (KMD)

14.12.2017

Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan man frigjøre om lag 29 milliarder kroner.

Midt-Norge tenker stort om revisjon (KS Bedrift)

13.12.2017

Med 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden blir Revisjon Midt-Norge SA Norges største interkommunale revisjonsvirksomhet.

Rogaland vertskap for Etikkutvalgets novembermøte (KS)

04.12.2017

Kommunesektorens etikkutvalg diskuterte eierskap og representasjon i kommunale selskaper, habilitet, antikorrupsjon og varsling.

Til toppen av siden

Topp