www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

31.08.2017

Vårt årlige selvkostkurs arrangeres 19. oktober på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 14. september.

Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta (Skatteetaten)

31.08.2017

Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester.

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (NSM)

30.08.2017

Grunnprinsippene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system, samt hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan.

Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon - nytt kurs i november

30.08.2017

Kurset vårt i mva. og mva.kompensasjon i september er fullbooket. Fortvil ikke. Vi setter opp et nytt kurs 8. november.

NKRFs Lederkonferanse 2017

30.08.2017

Vi avholder den årlige Lederkonferansen i Trondheim 24. - 25. oktober 2017. Påmeldingsfrist: 7. september.

1,3 milliarder kroner til sammenslåingskommuner (KMD)

30.08.2017

I tråd med Stortingets vedtak om sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner får de nye kommunene utbetalt 1.302,6 mill. kr til å dekke engangskostnader.

Grunnlag for eiendomsskatt (KS)

29.08.2017

Det har lenge vært antatt at kommunen taper penger ved å bruke boligverdi som eiendomsskattegrunnlag, men dette blir nå avkreftet i en fersk rapport.

Rett til opphold i sykehjem – nye regler fra 1. juli 2017 (Lovdata)

29.08.2017

Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven er endret for å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass og kommunenes plikt til å tilby slike tjenester.

Kommunereform fra A til Å (KS)

25.08.2017

Innføring i de viktigste begrepene knyttet til kommunereformen.

Erfaringer fra nye Sandefjord kommune (KS)

24.08.2017

Ny rapport med lærdom fra sammenslåingsprosessen til nye Sandefjord kommune.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet (Skatteetaten)

22.08.2017

Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport.

Hvordan sikre valg av seriøse leverandører (NHO)

22.08.2017

NHO har utarbeidet en veileder som offentlige bestillere kan bruke for å velge bort useriøse leverandører.

Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle (Skatteetaten)

18.08.2017

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Oslo kommune var først ute.

Ekspertgruppe skal gå igjennom øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

18.08.2017

Gruppen skal levere sin rapport innen 19. desember 2017.

Over 500 milliarder i samlet skatteinnbetalinger (SSB)

18.08.2017

Det er om lag 11 milliarder mer enn det som var betalt i den samme perioden i fjor.

C.2.16 Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

10.08.2017

Nytt dagskurs i merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon på Gardermoen 26. september. Påmeldingsfrist: 24. august.

Praktisk «rutinehåndbok» til hjelp ved etisk handel (Anbud365)

10.08.2017

Hedmark fylkeskommune har utviklet en liten «håndbok» med praktiske rutiner for etisk handel i anskaffelser.

B.1.0 Intro - kommuneregnskap

09.08.2017

Årets introduksjonskurs i kommuneregnskap avholdes 13. - 14. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 15. august.

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen (KMD)

02.08.2017

Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og skal bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen.

Til toppen av siden

Topp