www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tilskudd og finansiering til kommuner som skal slå seg sammen (KS)

28.02.2017

En oversikt over økonomiske virkemidler med lenker til mer informasjon.

Nye begreper i ny skatteforvaltningslov (Skatteetaten)

27.02.2017

Her finner du tidligere begreper, samt nye begreper på bokmål, nynorsk og engelsk.

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering (KS)

23.02.2017

Ny FoU-rapport utarbeidet for KS av NIBR og med tilhørende nyttig "verktøykasse" for folkevalgte.

Kommune- og regionreform - slik endres norgeskartet (Nrk)

22.02.2017

Antall fylker halveres. Antall kommuner reduseres med nærmere 70. Se hele oversikten her.

Klart språk i kommunesektoren (KS)

21.02.2017

Tekstbasen består av tekster fra kommuner og fylkeskommuner som har arbeidet med klarspråk.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2962) er oppdatert ...

21.02.2017

... med rapporter (15) fra Buskerud og Telemark.

Hvem på varamannsliste skal tre inn ved forfall til kommunestyre/utvalgsmøte? (Stortinget)

21.02.2017

Kommunalministeren har besvart skriftlig spørsmål om tolkning når en valgt representant skifter parti eller blir uavhengig i valgperioden.

Krav til spesialisering for leger i kommunene (HOD)

20.02.2017

Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen etter 1. mars må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Representantskapets medlemmer og inhabilitet (KS Bedrift)

17.02.2017

Det er sjelden at medlemmer i representantskapet blir «automatisk» inhabil til å være med i kommunestyrets behandling av saker.

Noe høyere skattinnbetalinger (SSB)

17.02.2017

Det ble betalt inn 89 mrd. kr i skatt i Norge i januar i år, dvs. en økning på 4,3 prosent fra januar 2016.

Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet

15.02.2017

Kommuner på Sørlandet og Vestlandet får i 2017 et engangstilskudd på til sammen 650 mill. kroner.

Les mer »

Sender brev til 700 offentlige innkjøpere (NFD)

15.02.2017

Næringsministeren sender brev og ber alle offentlige innkjøpere være med å løse viktige samfunnsutfordringer.

Flere melder om mistenkelige transaksjoner (ØKOKRIM)

14.02.2017

ØKOKRIM har som oppgave å ta imot og behandle rapporter om mistenkelige transaksjoner fra ulike rapporteringspliktige, herunder revisorer.

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidskriminalitet? (KS)

13.02.2017

En ny rapport Fafo har utarbeidet på oppdrag fra KS belyser temaet.

Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet (ASD)

13.02.2017

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet fra Regjeringen. Økt koordinering og styrket informasjonsflyt mellom offentlige etater er viktige element.

Dokumentasjon i barnevernet må håndteres riktig (KS)

10.02.2017

Ny veileder og rapport som gir et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i barnevernet skal håndteres.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2947) er oppdatert ...

10.02.2017

... med rapporter (53) fra Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Hordaland og Troms.

Nye utfordringer i økonomien (KS)

09.02.2017

"Kommunene og norsk økonomi 1/2017" (KNØ) er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren.

Spørsmål et styret bør stille for å forstå virksomhetens risikoer (IIA Norge)

09.02.2017

Formålet med veilederen er gjennom et sett med spørsmål, å gi en bedre forståelse av hva som er de viktigste risikoene som påvirker selskapet og hvordan de håndteres

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

09.02.2017

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere.

Les mer »

Rekommendationer för kommunernas informationssäkerhet (SKL)

07.02.2017

MSB (DSBs svenske "søster") har utarbeidet anbefalinger for kommunenes arbeid med informasjonssikkerhet.

Skatteinfo nr. 1/2017 (Skatteetaten)

07.02.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017

02.02.2017

Du finner alt om årets Kontrollutvalgskonferanse på en særskilt samleside.

Til toppen av siden

Topp