www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Februar » Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ny revisjonsberetning i kommunal sektor

09.02.2017

Som følge av endringer i revisjonsstandardene vil revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2016 være betydelig endret i forhold til tidligere.

Den nye revisjonsberetningen representerer en ny tilnærming til revisjonsberetningen fra standard formuleringer til skreddersøm. Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen.

De viktigste endringene i beretningen er:

- Revisors konklusjon om regnskapet vil komme innledningsvis, før beskrivelsen av grunnlaget for konklusjonen

- Beskrivelse av sentrale forhold i revisjonen blir obligatorisk i noterte enheter

- Beskrivelser blir kortere og det brukes et lettere, mer forståelig språk

Revisor skal i revisjonsberetningen for noterte enheter gi en omtale av sentrale forhold ved revisjonen. Dette er en redegjørelse for de forhold som etter revisors skjønn har vært av størst betydning ved revisjonen av regnskapet. Selv om beskrivelse av sentrale forhold ved revisjonen kun er et krav i noterte enheter, er det ingenting i veien for å gjennomføre dette for andre typer enheter dersom revisor finner det hensiktsmessig. F.eks. kan det være aktuelt med en omtale av sentrale forhold ved revisjon av kommuner som har gjeld i form av obligasjonslån notert på Oslo Børs.

NKRFs revisjonskomite har utarbeidet eksempelsamlinger for bruk i kommunal sektor med henholdsvis normalberetninger og beretninger med avvik fra normalberetningen (begge i nedlastbar Word-format).

Som en del av revisjonsberetningen skal det gis en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Deler av denne beskrivelsen kan i stedet tas inn i et vedlegg til revisjonsberetningen, eller at det i revisjonsberetningen gis en henvisning til en relevant autoritets hjemmeside hvor revisors oppgaver og plikter er beskrevet. NKRF har gjort beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskap i kommunal sektor tilgjengelig her:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Relaterte artikler:Til toppen av siden

Topp