www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2016 (NAV)

31.01.2017

Svindel av dagpenger topper fortsatt statistikken.

Gjenvalg i Midt-Norgeforeningen (MNKRF)

30.01.2017

Årsmøtet i Midt-Norge KRF vedtok gjenvalg av Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommunerevisjon, som styreleder.

Offentlige data skal kunne leses av maskiner (KMD)

30.01.2017

Offentlige data skal enkelt kunne brukes i nye digitale tjenester og it-løsninger.

Endringer i konkurransegrunnlagsmaler (Difi)

27.01.2017

Difi har gjort enkelte endringer i konkurransegrunnlagsmalene for åpen og begrenset anbudskonkurranse og for konkurranse med forhandling.

Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret (NRS)

26.01.2017

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt årsrapporten for 2016.

Travle kontrollutvalg (Kommunal Rapport)

26.01.2017

Når kontrollutvalget kritiserer administrasjonen må det være forankret i fakta og ikke et resultat av politiske omkamper, skriver Kommunal Rapport på lederplass.

I demokratiets tjeneste

26.01.2017

Arbeidet i et kontrollutvalg er viktig for demokratiet. Derfor er det på sin plass med litt anerkjennelse til alle dem som gjør en jobb i dette vervet.

Corruption Perceptions Index 2016 (TI-N)

25.01.2017

Norge fortsatt mest korrupt i Skandinavia. Kun Island bak i Norden.

Arena for forvaltningsrevisjon 2017

23.01.2017

Et must for forvaltningsrevisorer. Den 16. i rekken arrangeres 15. - 16. mars 2017 på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning (SOM)

20.01.2017

Det var i strid med arbeidsmiljøloven § 14-1 ikke å kunngjøre de faste stillingene som teknisk kommunesjef og kommunesjef for oppvekst internt i kommunen.

Hvor mye bidrar skoler til elevers læring? (SSB)

20.01.2017

Ifølge ny rapport er det mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

Ny veileder om forhandlinger i offentlige innkjøp (Difi)

18.01.2017

Veilederen gir praktiske og juridiske råd om hvordan man kan forberede og gjennomføre forhandlinger som en del av konkurranser.

Ingen økning i konkurranseutsetting i kommunene (HiOA/NIBR)

17.01.2017

Ifølge ny rapport om kommunenes organisering er bruken av konkurranseutsetting stort sett uendret siden 2012.

Skatteinnbetalingene ned 40 mrd. i 2016 (SSB)

17.01.2017

I 2016 er det betalt inn 756 mrd. kr i skatt i Norge. Det er en reduksjon på 40 mrd., eller 5 prosent, sammenliknet med 2015.

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene (Helsedirektoratet)

13.01.2017

Rundskriv IS-3/2017, som erstatter rundskriv IS-3/2016. Frist for innrapportering: 15. april.

Nytt risikostyringsverktøy for etiske krav (Difi)

11.01.2017

Verktøyet gjør det enklere å ivareta nye og strengere krav til respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved gjennomføring av anskaffelser.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2894) er oppdatert ...

11.01.2017

... med rapporter (27) fra Follo, Oslo, Romsdal, Midt-Norge, Trøndelag og Vest-Finnmark.

Bedre psykisk helsetilbud i kommunene (HOD)

06.01.2017

En ny rapport fra SINTEF viser en betydelig vekst i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene.

Overgangsregler i forbindelse med nye forskrifter (Difi)

05.01.2017

Forskriftene gjelder anskaffelser iverksatt etter forskriftenes ikrafttredelse 1. januar 2017. Men når er en anskaffelse iverksatt?

Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner (KMD)

05.01.2017

Rundskriv om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak.

Bedriftenes Møteplass 2017 (KS Bedrift)

05.01.2017

KS Bedrift arrangerer sin årlige Møteplass med et rikholdig program for sine medlemsbedrifter 7. - 8. mars 2017 på Quality Expo Hotel, Fornebu.

Mest lest i 2016

05.01.2017

NKRFs nettsider har besøkstall som viser at innholdet fenger langt utover forbundets egne medlemmer.

Les mer »

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

04.01.2017

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember 2016.

Beregning av selvkostrente 2016 (Kommunalbanken)

04.01.2017

Med tillegg av kalkylerentepåslaget på 0,5 prosentpoeng, får vi en kalkylerente på 1,684 prosent for 2016.

Senket nasjonal terskelverdi - våpen mot ulovlig anbudssamarbeid (Anbud365)

03.01.2017

Sverige anbefales i en fersk forskningsstudie å senke sin nasjonale terskelverdi som ledd i kampen mot ulovlige anbudssamarbeid.

Gebyrmyndigheten er tilbake (KOFA)

03.01.2017

KOFA har igjen myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi for ulovlige direkte anskaffelser.

Første dag på jobb

03.01.2017

Mandag 2. januar 2017 hadde Rune Tokle sin første arbeidsdag som daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund.

Les mer »

Tar dere godt nok vare på varslerne?

01.01.2017

Her hjelper det ikke med festtaler og fyndord i reglement. Her er det konkret handling som må til, skriver nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

01.01.2017

Det bør ikke stilles svakere krav til oppdragsansvarlig revisor i en kommune enn i et aksjeselskap, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin lederartikkel i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 1/2017

01.01.2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2017.

Til toppen av siden

Topp