www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Juni » Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

29.06.2017

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet - NOU 2017: 15 Revisorloven.

F.v.: Statssekretær Tore Vamraak (H), Finansdepartementet og utvalgsleder Johan Giertsen

Lovutvalgets leder, Johan Giertsen, overleverte den første delutredningen fra utvalget med forslag til ny revisorlov til statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet.

Revisjon skal bidra til tillit til foretakenes finansielle rapportering. Utvalgets lovforslag skal bidra til å sikre denne tilliten. I tillegg til tillit la Giertsen vekt på viktige faktorer som uhildet og faglig kompetent kontroll, herunder revisors rolle i å hindre økonomisk kriminalitet, og videre transparens og uavhengighet.

Lovforslaget er et ledd i et europeisk samarbeid for å styrke tilliten til finansiell rapportering og effektivisere den frie bevegelsen i det indre markedet i Europa.

Vamraak takket lovutvalget for et grundig arbeid og sa at lovforslaget vil bli sendt ut på ordinær høring over sommeren.

NKRF har vært representert i lovutvalget ved statsautorisert revisor Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo.

Statsaut. revisor Unn Helen Aarvold

Hun synes dette har vært et interessant arbeid og er glad for at det nå foreslås mer fleksible regler for etterutdanning. Hun synes imidlertid det er synd at utvalgets flertall ikke vil likestille praksis fra privat og kommunal regnskapsrevisjon. På dette punktet har hun derfor tatt initiativ til en dissens til endring av forslagets § 3-3 om praksis fra kommunal revisjon:

Minst to år av opplæringen skal gjennomføres i et revisjonsforetak eller i en kommunal/fylkeskommunal revisjonsenhet som utfører regnskapsrevisjon. Inntil ett av [disse] de to årene kan i stedet bestå av praksis fra kommunal- eller fylkeskommunal revisjon ut over regnskapsrevisjon, fra Riksrevisjonen eller fra skatterevisjon, under veiledning av en statsautorisert revisor.

Begrunnelsen for dissensen er nærmere omtalt i pkt. 6.2.5 (side 56-57 i utredningen).


Relaterte dokumenter:Til toppen av siden

Topp