www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Juni » NKRFs årsmøte 2017 – ny strategi

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs årsmøte 2017 – ny strategi

14.06.2017

Styreleder Per Olav Nilsen ble gjenvalgt på NKRFs årsmøte 11. juni på Scandic Maritim i Haugesund.

NKRFs årsmøte 2017Totalt var 220 stemmer - fordelt på 58 personlige stemmer, 103 personlige fullmakter og 59 bedriftsstemmer - representert på årsmøtet 2017. Det ble som vanlig avholdt i forkant av NKRFs fagkonferanse. Det var nærmere 100 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Haugesund 11. - 13. juni 2017.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet NKRFs strategi for 2017-2020 (saksliste).


NKRFs strategi for 2017-2020 

Etter en omfattende prosess internt i forbundet la styret fram sak om NKRFs strategi for 2017-2020. Strategien er tuftet på at NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet, dvs. revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater. Etter en god debatt om veivalgene framover sluttet årsmøtet seg til den framlagte strategien fra styret, som bl.a. fastsatte det lenge benyttede slagordet - på vakt for fellesskapets verdier, som NKRFs nye visjon.

Ett av satsningsområdene i kommende periode blir ikke overraskende kompetanse. Her er det tre områder som spesielt trekkes fram - digitalisering, strukturendringer i kommunesektoren og profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2017-19)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2016-18)

Styremedlemmer:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2016-18)
Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2016-18)
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ny - 2017-19)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (ikke på valg - 2016-18)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (ikke på valg - 2016-18)

Regnskapskomiteen:
Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2016-18)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (gjenvalg - 2017-19)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2016-18)

Kontrollutvalgskomiteen:
Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS (ikke på valg - 2016-18)

Selskapskontrollkomiteen:
Sverre Bugge Midthjell, KonSek Midt-Norge IKS (ikke på valg - 2016-18)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2017-19)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2017-18)

Her finner du en oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte »

 Til toppen av siden

Topp