www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner (Nav)

30.05.2017

Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel.

Presentasjoner fra KOMØK17 (KS)

30.05.2017

Årets Kommuneøkonomikonferanse ble arrangert på Gardermoen. NKRF var blant arrangørene.

Styrket selvstyre i statlig tilsyn (KS)

29.05.2017

Hovedfunn i ny NIBR-rapport støtter KS' syn på viktigheten av å sikre lovlighetstilsynet i praksis.

Skatteinfo nr. 4/2017 (Skatteetaten)

23.05.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Skatteutgifter i kommuneregnskapet (GKRS)

22.05.2017

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har utarbeidet et notat hvor den regnskapsmessige behandlingen av skatteutgifter i kommuneregnskapet drøftes.

Økte skatteinnbetalinger trass lavere oljeskatter (SSB)

18.05.2017

Hittil i år er det betalt inn 273 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en økning på 1,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Betalingsplikt innen rus og psykisk helse er utsatt (KS)

16.05.2017

Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen for 2018 at kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter er utsatt til 2019.

Arbeidsgiveravgift ved kommunesammenslåing (KS)

16.05.2017

Klargjøring av konsekvenser for differensiert arbeidsgiveravgift ved kommunesammenslåing.

Svensk utredning om hvordan stoppe kriminalitet rettet mot velferdssystemet (SKL)

12.05.2017

Rapporten foreslår en rekke tiltak for å forebygge, avdekke og bekjempe organisert og systematisk økonomisk kriminalitet rettet mot velferdssystemet.

Endringer i IKS-loven utsettes (KS Bedrift)

11.05.2017

Dette framkommer av dagens Kommuneproposisjon 2018.

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

11.05.2017

KS har fått kartlagt hva kommunestyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i egen virksomhet.

Les mer »

Ikke justering av mva ved kommunesammenslåing og -deling

11.05.2017

Regjeringen foreslår å lovfeste et unntak fra plikten til å justere merverdiavgiftskompensasjon ved kommunesammenslåinger og -delinger.

Les mer »

Sjekkliste for offentlige anskaffelser (NHO)

11.05.2017

Billigst er ikke best. Kvalitet koster. Hvordan skille seriøse og useriøse leverandører?

Praktisk prøve for revisorer (UiA)

10.05.2017

Neste prøve arrangeres 23. november 2017. Elektronisk påmelding fra 1. juni - 31. august 2017.

Stiftelsar i ei ny tid (Stiftelsestilsynet)

09.05.2017

Omtale, dokumentasjon og filmopptak fra Stiftelseskonferansen 2017.

KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (GKRS)

05.05.2017

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har gjort om KRS nr. 4 fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret 2018.

Årsmelding for 2016 (GKRS)

04.05.2017

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt årsmelding for 2016, som bl.a. omhandler foreningens faglige aktivitet.

Etiske utfordringer i forvaltningen

01.05.2017

Tillit kan ikke kreves eller vedtas, men bygges stein på stein på atferden både til folkevalgte og ansatte, skriver Etikkutvalgets leder, Tora Aasland, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Hvor går kontrollutvalgene og revisjonen i kommunene?

01.05.2017

Vi og våre medlemmer vil gjerne bidra i dugnaden for fellesskapets verdier, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin lederartikkel i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 3/2017

01.05.2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2017.

Til toppen av siden

Topp