www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

28.11.2017

Velkommen til den årlige Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 7. - 8. februar 2018.

Hvordan unngå nye statlige tidstyver? (KS)

28.11.2017

Hva kan kommunesektoren gjøre for å hindre nye tidstyver som skyldes statlige tiltak?

Anskaffelseskonferansen 2017 (Difi)

24.11.2017

Presentasjoner og opptak fra Difis årlige anskaffelseskonferanse, som ble avholdt i Oslo 23. november 2017.

Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre (SSB)

23.11.2017

I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger.

Ny sentralitetsindeks for kommunene (SSB)

22.11.2017

Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

Kartlegging av tilskudd til kommunesektoren (DFØ)

22.11.2017

DFØ og Difi har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren på oppdrag av KMD og FIN.

KS og Difi med sjekkliste for bedre involvering av kommunesektoren (Difi)

21.11.2017

8 sjekkpunkter om hvordan statlige virksomheter bør involvere kommunesektoren, når de setter i gang digitaliseringstiltak som påvirker kommunesektoren.

Statlige veiledere og nasjonale retningslinjer – binder disse kommunene? (KS)

17.11.2017

Kommuner har stor frihet til å organisere sine helsetjenester. Statlige veiledere og nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for kommuner.

Norsk kulturindeks 2017 (Telemarkforsking)

16.11.2017

Fjerde året på rad ligger Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks, som nå er tilgjengelig på en ny, innholdsrik nettside.

657 milliarder i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.11.2017

Hittil i år er det betalt inn 657 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. drøyt 27 mrd. mer enn i samme periode i fjor.

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing (ISF)

16.11.2017

Rapport som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene om kommunestruktur.

Svensk veiledning om forebygging av korrupsjon i offentlige anskaffelser (Upphandlingsmyndigheten)

15.11.2017

Veilederen henvender seg både til innkjøpere og leverandører og omhandler hvordan man kan arbeide for å forhindre og forebygge korrupsjon.

Regnskapsmappen er oppdatert

14.11.2017

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Midt-Norgeforeningen inviterer til Nyttårsmøte 2018 (MNKRF)

13.11.2017

Tema for årets nyttårsmøte er digitalisering og bruk av kunstig intelligens, personvern og metodikk i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

10.11.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Reglement eller mandat for fellesnemnd (KS)

10.11.2017

KS har samlet noen eksempler på reglement eller mandat for fellesnemnder.

Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg (Uni Research)

07.11.2017

Mange eldre har udekkede sosiale omsorgsbehov i dagens kommunale hjemmetjenester, viser ny rapport.

Endringer i KOSTRA raportering fra 2018 (KMD)

07.11.2017

Departementet varsler at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften samt at det er gjort flere presiseringer i enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering.

Innvandring bidrar til økte sosialhjelpsutgifter (KS)

03.11.2017

Det bekrefter FOU-prosjektet som har undersøkt drivkrefter og tiltak knyttet til sosialhjelpsutgifter.

Ny avgjørelse om erstatning i offentlige anskaffelser (NFD)

02.11.2017

EFTA-domstolen har kommet med en ny avgjørelse om vilkårene for å kreve erstatning i offentlige anskaffelser.

KOSTRA-rapportering 2017 (SSB)

01.11.2017

En samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

Ny rapport om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Fafo)

01.11.2017

Rapporten dokumenterer store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres.

Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i kommunesektoren?

01.11.2017

Dette er blant spørsmålene riksrevisor Per-Kristian Foss stiller i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida

01.11.2017

Hva kan NKRF gjøre for å bidra til en styrket kommunal egenkontroll, spør styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 6/2017

01.11.2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2017.

Til toppen av siden

Topp