www.nkrf.no » Nyheter » 2017 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020 (KMD)

31.10.2017

Departementet har fastsatt 245 nye kommunenummer og 6 nye fylkesnummer gjeldende fra 2020.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse på dagsreiser innenlands i oppdrag for arbeidsgiver (Skatteetaten)

26.10.2017

Arbeidsgivers dekning av arbeidstakers merutgifter på reise - det skattemessige reisebegrepet.

Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet (BLD)

24.10.2017

Konkret veiledning fra departementet om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte.

Ulike spørsmål knyttet til organiseringen av kommunesammenslåingen (KS)

24.10.2017

KS Advokatenes svar på enkelte spørsmål som oppstår ved kommune/fylkessammenslåing.

Forstår brukerne det (fylkes)kommunen skriver? (KS)

19.10.2017

KS har lansert en metodesamling for brukerinvolvering og effektmåling.

Detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester (SSB)

18.10.2017

SSB presenterer detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.

647 mrd. kr i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

17.10.2017

Hittil i år er det betalt inn 647 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. nesten 22 mrd. mer enn samme periode i fjor.

Klargjøring av reglene om momskompensasjon for rus- og psykiatriboliger (KS)

16.10.2017

Regjeringen har i Statsbudsjettet 2018 fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak om å gjennomgå forståelsen og praktiseringen av regelverket.

Statsbudsjettet 2018 (KS)

13.10.2017

Samleside fra KS med artikler og fortløpende informasjon i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3243) er oppdatert ...

12.10.2017

... med rapporter (9) fra Innlandet og Telemark.

Statsbudsjettet 2018 (FIN)

12.10.2017

Samleside med alt om statsbudsjettet 2018.

Fylkesmannen veiledet valdriser om kontroll (FMiO)

11.10.2017

Fylkesmannen i Oppland avholdt veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12 for kommunene i Valdres.

Økonomisk medvind kan snu (KS)

11.10.2017

Det er i årene fremover vi får testet hvor bærekraftig gjeldsoppbyggingen i kommunesektoren har vært, ifølge ny KS-rapport.

Statlige føringer på kommunenes frie inntekter (KS)

11.10.2017

Ifølge rapport mener mellom 60 og 80 prosent av et utvalg kommunene at de følger opp statlige føringer på de frie inntektene.

Befolkningsendringer påvirker kostnadene (KS)

11.10.2017

Ifølge rapport påvirker befolkningsendringer kommunale investeringer, og demografikostnadene bør ideelt sett kompensere for de tilhørende kapitalkostnadene.

B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser

10.10.2017

Kurset for deg som har behov for å analysere KOSTRA-data, enten det gjelder kommunal planlegging, budsjettering og økonomistyring, eller analyser i forbindelse med ulike typer revisjon.

A.2.48 Bli en mer bevisst rapportskriver! Kunsten å skrive gode rapporter

09.10.2017

Nytt kurs som arrangeres for første gang 21. - 22. november på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 18. oktober.

Nyhetsbrev nr. 3/2017 (KOFA)

06.10.2017

Siste nyheter fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

C.1.7 Generell forvaltningsrett - kommuner

03.10.2017

Kurset arrangeres 8. - 9. november på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 10. oktober.

Til toppen av siden

Topp