www.nkrf.no » Nyheter » 2018 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Skatteinfo nr. 6/2018 (Skatteetaten)

26.09.2018

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Bernt A. Frydenberg er død

26.09.2018

Vår tidligere juridiske rådgiver Bernt A. Frydenberg døde 19. september, nær 86 år gammel.

Les mer »

Mørketallsundersøkelsen 2018 (NSR)

24.09.2018

For 11. gang har Næringslivets sikkerhetsråd kartlagt sikkerhetstilstanden hos over 1500 virksomheter i privat og offentlig sektor.

Papirkvittering ikke lenger et krav (FIN)

24.09.2018

Endringene i bokføringsforskriften innebærer at det ikke vil bli krav om utskrift av salgskvittering, dersom det benyttes en integrert betalingsløsning og kunden ikke ønsker kvittering.

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

14.09.2018

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

12.09.2018

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

11.09.2018

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Kurs | A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon – hvorfor og hvordan

10.09.2018

Det årlige kurset i revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon arrangeres 7. - 8. november 2018 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 4. oktober.

Kurs | C.2.6 Offentlig anskaffelser

04.09.2018

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser arrangeres 31. oktober - 1. november på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 27. september.

Kronikk: Hva er vitsen med flere etiske retningslinjer?

01.09.2018

Der formelle lover gir minimumsregler i form av forbud eller påbud, kan etiske råd gi nyttig veiledning om rett og galt, skriver NHH-professor Tina Søreide.

Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

01.09.2018

Kommunal egenkontroll baserer seg på tillit, men den består også av kontroller. Det er i dette landskapet våre medlemmer skal balansere, skriver styreleder Per Olav Nilsen.

Kommunerevisoren nr. 5/2018

01.09.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2018.

Til toppen av siden

Topp