www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2018 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver (KMD)

19.10.2018

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 6 (2018–2019) om oppgaver til nye regioner.

Kommunene har klimautfordringer (DSB)

18.10.2018

Kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES)

17.10.2018

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

Ber om full gjennomgang av Tolga-saken (KMD, HOD, JBD)

16.10.2018

Regjeringen ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken.

Kvalitet i IPLOS-registeret 2017 (SSB)

12.10.2018

Notatet gjennomgår kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som kommunene har levert til IPLOS-registeret i 2017.

NKRFs Lederkonferanse 2018

11.10.2018

Den årlige lederkonferansen arrangeres 28. - 29. november 2018 i Trondheim. Påmeldingsfrist: 25. oktober.

Konsekvensene av statsbudsjettet 2019 (KS)

11.10.2018

I dette notatet oppsummerer KS konsekvensene av statsbudsjettet for kommuner og fylkeskommuner.

Statsbudsjettet 2019 (FIN)

08.10.2018

Alt om neste års statsbudsjett, som ble lagt fram i dag.

Etikk må sitte i bedriftens ryggmarg (KS Bedrift)

05.10.2018

KS Bedrift med ny veileder. Det å sikre forståelse av roller, habilitet og veivalg i hverdagen er kjernen i etikkarbeidet.

Kommuneøkonomiens tilstand (KS)

04.10.2018

I rapporten «Kommunene og norsk økonomi» analyserer KS’ økonomer utviklingen i norsk økonomi og betydningen for kommunesektoren.

Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma (SOM)

04.10.2018

Sivilombudsmannen mener at Grimstad kommune ved bruk av eksterne private konsulentfirmaer i fremtiden, må sikre seg tilgang til de dokumenter firmaet har utarbeidet på grunnlag av oppdraget.

Presentasjoner fra Evalueringskonferansen 2018 (Evalueringsforeningen)

03.10.2018

Den årlige evalueringskonferansen ble arrangert i Kristiansand 20. - 21. september 2018. NKRF var representert blant foredragsholderne.

Kurs | B.1.8 Hvordan utnytte KOSTRA-tallene i ulike analyser

02.10.2018

KOSTRA inneholder et vell av nyttig informasjon. Kunsten er å finne fram til nettopp de tallene en er ute etter, og å bruke dem riktig i ulike typer analyser. Påmeldingsfrist: 17. oktober.

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ)

02.10.2018

DFØ har ferdigstillt en ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser, som kan lastes ned fra deres nettsider.

Til toppen av siden

Topp