www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2018 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (ØKOKRIM)

18.06.2018

Ifølge Økokrims trusselvurdering har korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning, ikke minst kommunal plan- og byggesaksbehandling, blitt klarere.

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (SSB)

15.06.2018

Reviderte tall er publisert i tabeller på ny tematisk struktur i Statistikkbanken.

Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg (FKT)

15.06.2018

Ny veileder som skal være til nytte for både kontrollutvalgene og deres sekretariater.

NKRFs årsmøte 2018 - ingen store overraskelser

14.06.2018

NKRFs årsmøte 12. juni i Drammen vedtok krav om obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalg.

Les mer »

Artikkelprisen 2017

14.06.2018

Jan Roar Beckstrøm er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2017.

Les mer »

Presentasjoner m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2018

13.06.2018

NKRFs fagkonferanse og årsmøte ble arrangert i Drammen 12. 13. juni.

Ny hvitvaskingslov (FIN)

07.06.2018

Den nye loven erstatter hvitvaskingsloven fra 2009, og den oppdaterer norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen.

Kommunalkomiteens innstilling om ny kommunelov

04.06.2018

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.

Les mer »

Forslag til ny lov om regnskapsførere (FIN)

04.06.2018

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet - NOU 2018: 9 Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Til toppen av siden

Topp