www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.03.2018

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

16.03.2018

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

Endringer i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (NRS)

15.03.2018

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert som følge av endringene i regnskapsloven.

Nøkkeltall for KOSTRA (SSB)

15.03.2018

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 448,3 milliarder kroner i 2017.

Registering av interkommunalt samarbeid (KS)

13.03.2018

Det kan oppstå behov for endringer i interkommunalt samarbeid når kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen.

Skatteinfo nr. 2/2018 (Skatteetaten)

12.03.2018

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Lavere inntektsvekst i kommunesektoren (KS)

08.03.2018

KS med ny rapport om kommunene og norsk økonomi.

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (NRS)

02.03.2018

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret.

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet (KS)

02.03.2018

KS tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp