www.nkrf.no » Nyheter » Anskaffelser » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Anskaffelser

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

15.03.2018

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er publisert.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

Kamp mot arbeidslivskriminalitet i Drammen (Difi)

08.03.2018

Drammen kommune har inngått samarbeid med kemneren og politiet for å sikre at leverandører på kommunens avtaler er seriøse.

Kommunesammenslåing og offentlige kontrakter (KS)

05.03.2018

KMD har i brev til KS kommet med nyttig veiledning på to kontrakts- og anskaffelsesrettslige spørsmål i forbindelse med kommunesammenslåing.

Egenvärdering för inköp och upphandling (SKL)

02.03.2018

SKL har utviklet et såkalt egenevalueringsverktøy, som gir et kjapt overblikk om din organisasjon arbeider strategisk med anskaffelser og innkjøp.

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet (KS)

02.03.2018

KS tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp