www.nkrf.no » Nyheter » Kommunal organisering » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal organisering

Hvor digital er kommunesektoren? (KS)

21.03.2018

Selv om kommunesektoren er godt i gang med digitaliseringen, har den fortsatt en vei å gå, viser en FOU-rapport.

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

16.03.2018

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

Registering av interkommunalt samarbeid (KS)

13.03.2018

Det kan oppstå behov for endringer i interkommunalt samarbeid når kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen.

Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland (KMD)

08.03.2018

Både grensene og vedtakene i forskriftene er i tråd med kommunenes egne ønsker og vedtak.

Kommunesammenslåing og offentlige kontrakter (KS)

05.03.2018

KMD har i brev til KS kommet med nyttig veiledning på to kontrakts- og anskaffelsesrettslige spørsmål i forbindelse med kommunesammenslåing.

Forslag til ny havne- og farvannslov (SD)

02.03.2018

Det foreslås å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Flertallet foreslår å åpne opp for at kommunen på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp