www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2018 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

1048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017 (NAV)

31.01.2018

NAV har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3347) er oppdatert ...

29.01.2018

... med rapporter (18) fra Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Søre Sunnmøre og Nord-Norge.

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene (Helsedirektoratet)

29.01.2018

Rundskriv IS-3/2018. Frist for innrapportering: 15. april.

Ny rapport om like konkurransevilkår (NFD)

23.01.2018

Rapport fra regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe om hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

KRS nr. 6 Noter og årsberetning – endelig standard (GKRS)

23.01.2018

KRS nr. 6 er gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret 2018.

Regnskapsføring av kommunenes inntekter fra Havbruksfondet

19.01.2018

KMD har presisert hvordan kommunens inntekter fra havbruksfondet skal føres i kommuneregnskapet.

Les mer »

Seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet (NHO)

18.01.2018

NHO med seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er både tiltak rettet mot myndighetene, og også tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs (Skatteetaten)

17.01.2018

Prinsipputtalelse om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge ved avvikling av virksomhet og konkurs.

Møteplass for selskapskontroll 2018 | #sk18nkrf

16.01.2018

Vel møtt til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i selskapskontroll 15. mars på Scandic Lillestrøm. Påmeldingsfrist: 8. februar.

Arena for forvaltningsrevisjon 2018 | #fk18nkrf

16.01.2018

Vel møtt til årets viktigste arena for alle som er interessert i forvaltningsrevisjon 13. - 14. mars på Scandic Lillestrøm. Påmeldingsfrist: 8. februar.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3329) er oppdatert ...

16.01.2018

... med rapporter (22) fra Oslo, Østfold, Rogaland og Søre Sunnmøre.

Nye forskrifter fra 1. januar 2018 (Arkivverket)

09.01.2018

Den nye arkivforskriften erstatter detaljerte regler i den tidligere arkivforskriften med overordnede og funksjonelle krav.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3307) er oppdatert ...

09.01.2018

... med rapporter (64) fra Romerike, Bærum, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland og Trondheim.

Mest lest i 2017

05.01.2018

NKRFs nettsider har besøkstall som viser at innholdet fenger langt utover forbundets egne medlemmer.

Les mer »

Nytt kurs: Hvordan oppdage korrupsjon, svindel og misligheter – raskt og tidlig?

04.01.2018

Kurset arrangeres i samarbeid mellom IIA Norge (tidl. NIRF) og Hibis Fraud Academy 31. januar på Fornebu.

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2018 (Skatteetaten)

04.01.2018

Skattedirektoratets melding nr. 1/2018.

Skattedirektoratets melding nr. 6/17 - merverdiavgift (Skatteetaten)

03.01.2018

Statsbudsjettet 2018 - Endringer i Merverdiavgiftsloven - Stortingets vedtak om merverdiavgift.

Likevel krav til redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen (GKRS)

02.01.2018

Stortinget vedtok i desember å gjeninnføre redegjørelsesplikten. Kommuner og fylkeskommuner har dermed fremdeles plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen.

Forskuddsutskrivingen for 2018 (Skatteetaten)

02.01.2018

SKD-meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2018 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS.

Fylkes- og kommunesammenslåinger fra 1. januar 2018 (Lovdata)

02.01.2018

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke. To kommuner i det nye fylket blir slått sammen, og i Vestfold blir seks kommuner slått sammen til tre kommuner.

Lovendringer skal styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre (KMD)

02.01.2018

Nye lovbestemmelser gir kommunene større makt og sterkere rettigheter dersom det oppstår konflikt mellom stat og kommune.

Hva har du gjort for varslere det siste året?

01.01.2018

Det er altså dessverre ikke slik at vi kan avslutte diskusjonen om hvordan Kommune-Norge håndterer varslerne, skriver nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Et nytt år i den kommunale egenkontrollens tegn

01.01.2018

NKRF vil bidra til å vise kontrollutvalgenes betydning for den kommunale egenkontrollen, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 1/2018

01.01.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2018.

Til toppen av siden

Topp