www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Forslag til ny personopplysningslov (JBD)

23.03.2018

Forslaget styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

KOMØK 18 - programmet er klart

22.03.2018

Programmet for årets kommuneøkonomikonferanse 28. - 29. mai på Gardermoen er klart. Vær tidlig ute med påmeldingene!

Kommunesektoren satser strategisk på innovasjon (KS)

22.03.2018

En ny undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn viser at innovasjon står høyt på den kommunale dagsorden.

Hvor digital er kommunesektoren? (KS)

21.03.2018

Selv om kommunesektoren er godt i gang med digitaliseringen, har den fortsatt en vei å gå, viser en FOU-rapport.

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

16.03.2018

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (ASD)

15.03.2018

En omfattende utredning av ulike problemstillinger knyttet til varsling, samt utvalgets forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet.

Nyttig veiledning om EUs personvernforordning - GDPR (KS)

12.03.2018

KS anbefaler kommunene og fylkeskommunene å fortsette arbeidet med utgangspunkt i at forordningen trer i kraft fra 25. mai 2018.

Lavere inntektsvekst i kommunesektoren (KS)

08.03.2018

KS med ny rapport om kommunene og norsk økonomi.

Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland (KMD)

08.03.2018

Både grensene og vedtakene i forskriftene er i tråd med kommunenes egne ønsker og vedtak.

Én av tre endret praksis etter #metoo (KS)

02.03.2018

KS’ undersøkelse om seksuell trakassering i kommunal sektor tyder på at #metoo-kampanjen har fått stor betydning.

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet (KS)

02.03.2018

KS tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

Forslag til ny havne- og farvannslov (SD)

02.03.2018

Det foreslås å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Flertallet foreslår å åpne opp for at kommunen på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp