www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2018 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

16.03.2018

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3372) er oppdatert ...

15.03.2018

... med rapporter (25) fra Romerike, Buskerud, Telemark, Agder og Vest-Finnmark.

NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (ASD)

15.03.2018

En omfattende utredning av ulike problemstillinger knyttet til varsling, samt utvalgets forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet.

Nyttig veiledning om EUs personvernforordning - GDPR (KS)

12.03.2018

KS anbefaler kommunene og fylkeskommunene å fortsette arbeidet med utgangspunkt i at forordningen trer i kraft fra 25. mai 2018.

Lavere inntektsvekst i kommunesektoren (KS)

08.03.2018

KS med ny rapport om kommunene og norsk økonomi.

Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland (KMD)

08.03.2018

Både grensene og vedtakene i forskriftene er i tråd med kommunenes egne ønsker og vedtak.

Én av tre endret praksis etter #metoo (KS)

02.03.2018

KS’ undersøkelse om seksuell trakassering i kommunal sektor tyder på at #metoo-kampanjen har fått stor betydning.

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet (KS)

02.03.2018

KS tok opp behovet for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar går.

Forslag til ny havne- og farvannslov (SD)

02.03.2018

Det foreslås å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Flertallet foreslår å åpne opp for at kommunen på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

#CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon

01.03.2018

Vegringen for å snakke åpent om temaet, representerer i seg selv en fare for at misbruk av posisjon og uetisk handlinger kan foregå eller at korrupsjon kan utvikle seg, skriver Tor Dølvik, TI Norge, i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

01.03.2018

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 2/2018

01.03.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2018.

Til toppen av siden

Topp