www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2017 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Varsling, ytringsfrihet og -kultur i offentlig sektor (Fritt Ord)

23.06.2017

Opptak og presentasjoner fra frokostmøte 22. juni om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor.

Etikk for Walter (Difi)

23.06.2017

Gratis e-læringskurs i forvaltningsetikk, og som hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden.

Innbyggerundersøkelsen 2017 (Difi)

21.06.2017

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge.

Endring i varslingsreglene (KS)

21.06.2017

Varslingsreglene er nå inntatt i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene (KMD)

15.06.2017

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

NKRFs årsmøte 2017 – ny strategi

14.06.2017

Styreleder Per Olav Nilsen ble gjenvalgt på NKRFs årsmøte 11. juni på Scandic Maritim i Haugesund.

Les mer »

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017

14.06.2017

NKRFs årlige samling for kontrollutvalgssekretærer arrangeres på Gardermoen 13. - 14. september. Påmeldingsfrist: 10. august.

Presentasjoner m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2017

14.06.2017

NKRFs årlige fagkonferansen ble arrangert 12. - 13. juni i Haugesund med snaut 100 deltakere fra hele landet.

Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2017 (FKT)

09.06.2017

FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse i Tromsø 7. - 8. juni 2017.

Hvordan oppnå høy etisk standard? (KS)

09.06.2017

KS skal gjennomføre et FoU-prosjekt som handler om etisk standard i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper, og som skal ferdigstilles januar 2018.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai (KS)

04.06.2017

Ytringsfrihet, varsling, etikk i kommunal planlegging, samt diskusjon om organisering av kommunerevisjonen og hensynet til dets uavhengighet var blant temaene. .

Ny leder i Agderforeningen

01.06.2017

Stine Norrøne Beck er valgt til ny leder i AKRF.

Les mer »

Ny versjon av Prosjektveiviseren (Difi)

01.06.2017

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Til toppen av siden

Topp