www.nkrf.no » Nyheter » Revisjon og tilsyn » 2017 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisjon og tilsyn

Kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på felles studietur (VAF)

24.04.2017

Turen gikk til Oslo med besøk hos TI Norge, Riksrevisjonen, Stortinget og kontrollutvalget i Oslo kommune.

Foreslår forenklinger i aksjeloven (NFD)

21.04.2017

Regjeringen legger frem en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven, herunder om fravalg av revisjon og særattestasjoner.

NKRFs fagkonferanse 2017

07.04.2017

Det er åpnet for påmelding til fagkonferansen i Haugesund 12. - 13. juni. Påmeldingsfrist: 25. april. Vel møtt!

Vil du bli vår nye rådgiver?

06.04.2017

NKRF søker en rådgiver/seniorrådgiver som har forvaltningsrevisjon som arbeidsområde.

NKRF og BKR på Kommunalpolitisk toppmøte 2017

05.04.2017

NKRF og Buskerud Kommunerevisjon IKS med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren.

Les mer »

Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016 (Finanstilsynet)

04.04.2017

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn der 65 revisjonsselskap har besvart spørsmål om interne retningslinjer og rutinene for bruk av stikkprøver.

NKRFs høringsuttalelse til Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning

03.04.2017

NKRF mener rapporteringsplikten for kommunerevisor bør utvides til også å omfatte forvaltningsrevisjon og ev. andre undersøkelser/granskninger.

Til toppen av siden

Topp