www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2018 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

12.11.2018

Vi har åpnet for påmelding til Kontrollutvalgskonferansen 2019. Kommunalministeren kommer. Kommer du? Vel møtt!

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

08.11.2018

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

06.11.2018

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Ansvarsfordeling i Tolga-saken

02.11.2018

Som revisorer skal vi ta vårt ansvar for de attestasjoner vi gjør i henhold til kriterier fra Helsedirektoratet – og vi skal komme med innspill til forbedringer av systemet.

Fellesskapet verdier og revisors ansvar

01.11.2018

I Tolga-saken er det ikke først og fremst pengene det gjelder, men behandlingen av de som urettmessig er registrert som psykisk utviklingshemmede. Det er det siste som må sies å være det alvorligste bruddet på de verdier vi som samfunn står for.

Kommunerevisoren nr. 6/2018

01.11.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2018.

Til toppen av siden

Topp