www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2017 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Adgangen til å legge vekt på forhold ved leverandøren som tildelingskriterium – hvor er vi nå? (Anbud365)

26.04.2017

KOFA har gradvis foretatt en oppmykning av sin praksis om å evaluere forhold ved leverandøren som tildelingskriterium.

Kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på felles studietur (VAF)

24.04.2017

Turen gikk til Oslo med besøk hos TI Norge, Riksrevisjonen, Stortinget og kontrollutvalget i Oslo kommune.

Foreslår forenklinger i aksjeloven (NFD)

21.04.2017

Regjeringen legger frem en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven, herunder om fravalg av revisjon og særattestasjoner.

Skatteinfo nr. 3/2017 (Skatteetaten)

21.04.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

NKRFs fagkonferanse 2017

07.04.2017

Det er åpnet for påmelding til fagkonferansen i Haugesund 12. - 13. juni. Påmeldingsfrist: 25. april. Vel møtt!

Revidert veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen (KMD)

07.04.2017

KMD har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing.

Vil du bli vår nye rådgiver?

06.04.2017

NKRF søker en rådgiver/seniorrådgiver som har forvaltningsrevisjon som arbeidsområde.

Klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt (SOM)

06.04.2017

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt klageadgang og klageordningen i saker om nedsettelse/ettergivelse av- og fritak for eiendomsskatt.

Rapport om organisering av Skatteetaten (FIN)

05.04.2017

Rapport fra Skattedirektoratet som skisserer forslag til fremtidig overordnet organisering av etaten basert på landsdekkende oppgaveløsning.

Stikkprøver i revisjon - tematilsyn 2016 (Finanstilsynet)

04.04.2017

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn der 65 revisjonsselskap har besvart spørsmål om interne retningslinjer og rutinene for bruk av stikkprøver.

NKRFs høringsuttalelse til Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning

03.04.2017

NKRF mener rapporteringsplikten for kommunerevisor bør utvides til også å omfatte forvaltningsrevisjon og ev. andre undersøkelser/granskninger.

Til toppen av siden

Topp