www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2017 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Varsling, ytringsfrihet og -kultur i offentlig sektor (Fritt Ord)

23.06.2017

Opptak og presentasjoner fra frokostmøte 22. juni om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor.

Etikk for Walter (Difi)

23.06.2017

Gratis e-læringskurs i forvaltningsetikk, og som hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden.

Kommunesektoren jobber for å hindre korrupsjon (KS)

23.06.2017

Blant annet utvikles det nå et eget verktøy som kommunene kan bruke for å styrke etikkarbeidet.

Introkurs - kommuneregnskap

23.06.2017

NKRF avholder sitt årlige introduksjonskurs i kommuneregnskap 13. - 14. september 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 15. august.

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven (FIN)

21.06.2017

Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid.

Endring i varslingsreglene (KS)

21.06.2017

Varslingsreglene er nå inntatt i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier (SKL)

21.06.2017

Ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn.

Skatteinfo nr. 5/2017 (Skatteetaten)

21.06.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Pensjonsveileder 2017 (Pensjonskontoret)

16.06.2017

Pensjonsveileder 2017 er oppdatert med hensyn til struktur og regelverk og kommer nå kun i elektronisk utgave.

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene (KMD)

15.06.2017

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017

14.06.2017

NKRFs årlige samling for kontrollutvalgssekretærer arrangeres på Gardermoen 13. - 14. september. Påmeldingsfrist: 10. august.

SIRK nr. 1/2017 (IIA Norge)

14.06.2017

Tidsskriftet SIRK (Styring - Internrevisjon - Risiko - Kontroll) er ute med nytt nummer.

Presentasjoner m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2017

14.06.2017

NKRFs årlige fagkonferansen ble arrangert 12. - 13. juni i Haugesund med snaut 100 deltakere fra hele landet.

Merverdihåndboken 2017 (Skatteetaten)

09.06.2017

Dette er den 13. utgaven av boken som gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2017 (FKT)

09.06.2017

FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse i Tromsø 7. - 8. juni 2017.

Hvordan oppnå høy etisk standard? (KS)

09.06.2017

KS skal gjennomføre et FoU-prosjekt som handler om etisk standard i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper, og som skal ferdigstilles januar 2018.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai (KS)

04.06.2017

Ytringsfrihet, varsling, etikk i kommunal planlegging, samt diskusjon om organisering av kommunerevisjonen og hensynet til dets uavhengighet var blant temaene. .

Til toppen av siden

Topp