www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2017 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Kommunesektoren jobber for å hindre korrupsjon (KS)

23.06.2017

Blant annet utvikles det nå et eget verktøy som kommunene kan bruke for å styrke etikkarbeidet.

Introkurs - kommuneregnskap

23.06.2017

NKRF avholder sitt årlige introduksjonskurs i kommuneregnskap 13. - 14. september 2017 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 15. august.

Gjeldsveksten i kommunene fortsatt høyere enn inntektsveksten (KS)

22.06.2017

Kommunenes regnskapstall (konsern) i Kostra viser at kommunene samlet i 2016 hadde en korrigert netto lånegjeld på 74,6 prosent av brutto driftsinntekter.

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven (FIN)

21.06.2017

Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid.

Förebyggande arbete mot fusk, oegentligheter och bedrägerier (SKL)

21.06.2017

Ett antal korta intervjuer om det förebyggande arbete som sker inom olika organisationer för att motverka fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn.

Skatteinfo nr. 5/2017 (Skatteetaten)

21.06.2017

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent (SSB)

20.06.2017

I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kr for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

Pensjonsveileder 2017 (Pensjonskontoret)

16.06.2017

Pensjonsveileder 2017 er oppdatert med hensyn til struktur og regelverk og kommer nå kun i elektronisk utgave.

Skatteinnbetalingene på nivå med 2015 (SSB)

16.06.2017

Hittil i år er det betalt inn 411 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en økning på 3,5 prosent sammenliknet med de fem første månedene i 2016.

Nøkkeltall for KOSTRA (SSB)

15.06.2017

Rekordhøy svarprosent. Svarprosent 15. juni var på hele 99 mot nærmere 98 prosent i fjor, som også var rekordhøyt.

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2017

14.06.2017

NKRFs årlige samling for kontrollutvalgssekretærer arrangeres på Gardermoen 13. - 14. september. Påmeldingsfrist: 10. august.

SIRK nr. 1/2017 (IIA Norge)

14.06.2017

Tidsskriftet SIRK (Styring - Internrevisjon - Risiko - Kontroll) er ute med nytt nummer.

Presentasjoner m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2017

14.06.2017

NKRFs årlige fagkonferansen ble arrangert 12. - 13. juni i Haugesund med snaut 100 deltakere fra hele landet.

Merverdihåndboken 2017 (Skatteetaten)

09.06.2017

Dette er den 13. utgaven av boken som gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2017 (FKT)

09.06.2017

FKT arrangerte sin årlige fagkonferanse i Tromsø 7. - 8. juni 2017.

Hvordan oppnå høy etisk standard? (KS)

09.06.2017

KS skal gjennomføre et FoU-prosjekt som handler om etisk standard i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper, og som skal ferdigstilles januar 2018.

Møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai (KS)

04.06.2017

Ytringsfrihet, varsling, etikk i kommunal planlegging, samt diskusjon om organisering av kommunerevisjonen og hensynet til dets uavhengighet var blant temaene. .

Til toppen av siden

Topp