www.nkrf.no » Nyheter » Kommunal organisering » 2017 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal organisering

Kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune på felles studietur (VAF)

24.04.2017

Turen gikk til Oslo med besøk hos TI Norge, Riksrevisjonen, Stortinget og kontrollutvalget i Oslo kommune.

Ny digitaliseringsstrategi (KS)

21.04.2017

Visjonen for strategien: Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

NKRFs fagkonferanse 2017

07.04.2017

Det er åpnet for påmelding til fagkonferansen i Haugesund 12. - 13. juni. Påmeldingsfrist: 25. april. Vel møtt!

Revidert veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen (KMD)

07.04.2017

KMD har oppdatert og slått sammen to tidligere veiledere; formelle rammer og erfaringer med sammenslåing.

Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen (KMD)

06.04.2017

Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017. Revisor må bekrefte korrekt bruk.

Vil du bli vår nye rådgiver?

06.04.2017

NKRF søker en rådgiver/seniorrådgiver som har forvaltningsrevisjon som arbeidsområde.

Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen (KMD)

05.04.2017

Proposisjonen inneholder forslag til sammenslåing av kommuner, deling av kommuner og justering av fylkesgrenser.

Til toppen av siden

Topp