www.nkrf.no » Om NKRF & Komm.rev.

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 
Postdresse: Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 6. etasje, 0161 Oslo 
Telefon: + 47 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no  
Twitter: www.twitter.com/nkrf (@nkrf) |  #NKRF
Facebook: www.facebook.com/NKRF.no/
Org.nr.: 975 450 694 MVA
Bankkontonr.: 1450.12.70424
Revisorer: May-Britt Bratlie, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (2018-20), og Reidun Vie, Hedmark Revisjon IKS (2017-19)

Stiftet: 27. oktober 1945


Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer »

Antall personlige medlemmer: ca. 550, inkl. pensjonistmedlemmer

Antall bedriftsmedlemmer: ca. 75 virksomheter (for en oppdatert oversikt se her »)

Elektronisk skjema for innmelding for nye medlemmer finner du her »

Kort om NKRF »
For en fyldigere presentasjon av NKRF »

English  »»

NKRF = The Norwegian Association of Local Government Auditors


Følg NKRF på Facebook  Følg NKRF på Facebook

Følg NKRF på Twitter      Følg NKRF på Twitter

#NKRF | #revisor | #revisjon | #kontrollutvalg#tilsyn | #off_rev | #forvaltningsrevisjon | #selskapskontroll | #regnskap | #regnskapsrevisjon


NKRFs organisasjon:

Organisasjonskart
Vedtekter

Årsmøtet

Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer

Valgkomite Informasjon om medlemskap
Styret
Hederstegnkomite  
  Administrasjonen - Servicefunksjonen
Disiplinærkomite  

 Revisjons-
komite

 Forvaltningsrevisjons-
komite
  
 

 Regnskaps-
komite

 Kvalitetskontroll-
komite

 Kontrollutvalgs-
komite
 
 


Selskapskontroll-
komite


Lokalforeningene

Virkeområde: Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Formål: Norges Kommunerevisorforbund har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

NKRF skal som serviceorgan:

 • gi råd og veiledning
 • gi informasjon
 • tilby kurs og etterutdanning.

Forøvrig vises til Vedtekter for Norges Kommunerevisorforbund.

Medlemskontingent:

Personlig medlemskap:
Kr. 600 pr. år pluss kr. 300 pr. år for pliktig medlemsabonnement på bladet "Kommunerevisoren". Rett til personlig medlemskap har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet, dvs. revisorer og personer som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg. Personlig medlemskap i NKRF kan kombineres med medlemskap i en av forbundets lokalforeninger. Da tilkommer i tilfelle en mindre lokal kontingent av variabel størrelse, i tillegg til beløpene foran. Tegning av medlemskap i NKRF skjer til den aktuelle lokalforeningen eller direkte til NKRF sentralt.

Bedriftsmedlemskap:
Kr. 7.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 4,5 ‰ av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven. Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 90.000 pr. år. Rett til bedriftsmedlemskap har alle virksomheter som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal virksomhet, dvs. revisjonsvirksomhet og virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg. Bedriftsmedlemskap krever minst ett personlig medlem i NKRF fra virksomheten. Bedriftsmedlemskap er imidlertid pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem av NKRF, og det gir rettigheter og plikter i forhold til servicefunksjonen. 

For nærmere informasjon om medlemskap se her »

Til toppen av siden

Topp