www.nkrf.no » NKRF mener » Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper 2

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

(NKRF mener | 31. januar 2013)

Etter NKRFs oppfatning bør regnskapsføringen av pensjon endres.

I Kommunal Rapport nr. 2–2013 uttrykker Harald Brandsås på vegne av Den norske Revisorforening (DnR) bekymring for at undertegnede «avviser endringer i regnskapsføringen av pensjonsforpliktelsene i kommunene». Det er godt å kunne berolige DnR med at her har de heldigvis oppfattet faktum feil. Dagens regnskapsføring av kommunens pensjonsforpliktelser bygger på prinsippene fra regnskapsloven. Det fører til at regnskapet viser et stort premieavvik, betalt, men ikke utgiftsført pensjonspremie.

Samlet for Kommune-Norge utgjør dette over 20 milliarder. Reglene for føring av pensjonsutgifter i kommunene er et unntak fra de vanlige reglene. Det blir dermed meningsløst å bruke dette unntaket som grunnlag for et angrep på det kommunale regnskapssystemet.

Det blir dermed meningsløst å bruke dette unntaket som grunnlag for et angrep på det kommunale regnskapssystemet.

Etter NKRFs oppfatning bør regnskapsføringen av pensjon endres slik at det blir i tråd med det generelle prinsippet for kommunalt regnskap, anordningsprinsippet. Jeg kan i den forbindelse vise til NKRFs høringsuttalelse fra 2011 om endringer i regnskapsføringen av pensjon, og mitt innlegg i Kommunal Rapport 6. desember 2012. Siden DnR og NKRF deler bekymringen for regnskapsføringen av pensjon håper jeg på DnRs støtte til å få regnskapsføringen i tråd med anordningsprinsippet.

Ole Kristian Rogndokken
Daglig leder, NKRF

[Dette innlegget sto også på trykk i Kommunal Rapport nr. 3 den 31. januar 2013]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp