www.nkrf.no » NKRF mener » Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper 2

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

(NKRF mener | 31. januar 2013)

Etter NKRFs oppfatning bør regnskapsføringen av pensjon endres.

I Kommunal Rapport nr. 2–2013 uttrykker Harald Brandsås på vegne av Den norske Revisorforening (DnR) bekymring for at undertegnede «avviser endringer i regnskapsføringen av pensjonsforpliktelsene i kommunene». Det er godt å kunne berolige DnR med at her har de heldigvis oppfattet faktum feil. Dagens regnskapsføring av kommunens pensjonsforpliktelser bygger på prinsippene fra regnskapsloven. Det fører til at regnskapet viser et stort premieavvik, betalt, men ikke utgiftsført pensjonspremie.

Samlet for Kommune-Norge utgjør dette over 20 milliarder. Reglene for føring av pensjonsutgifter i kommunene er et unntak fra de vanlige reglene. Det blir dermed meningsløst å bruke dette unntaket som grunnlag for et angrep på det kommunale regnskapssystemet.

Det blir dermed meningsløst å bruke dette unntaket som grunnlag for et angrep på det kommunale regnskapssystemet.

Etter NKRFs oppfatning bør regnskapsføringen av pensjon endres slik at det blir i tråd med det generelle prinsippet for kommunalt regnskap, anordningsprinsippet. Jeg kan i den forbindelse vise til NKRFs høringsuttalelse fra 2011 om endringer i regnskapsføringen av pensjon, og mitt innlegg i Kommunal Rapport 6. desember 2012. Siden DnR og NKRF deler bekymringen for regnskapsføringen av pensjon håper jeg på DnRs støtte til å få regnskapsføringen i tråd med anordningsprinsippet.

Ole Kristian Rogndokken
Daglig leder, NKRF

[Dette innlegget sto også på trykk i Kommunal Rapport nr. 3 den 31. januar 2013]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer »

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Les mer »

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser (NFD)

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er publisert.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp