www.nkrf.no » NKRF mener » Privat revisjon gir bedre kvalitet

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Privat revisjon gir bedre kvalitet?

(NKRF mener | 10. mars 2009)

I Kommunal Rapport nr. 9/09 kommenterer styreleder Per Olav Nilsen artikkelen "Privat revisjon gir bedre kvalitet" i nr. 8/09. Denne artikkelen omtaler en rapport om bl.a. konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester.

Rapporten er utarbeidet av revisjons- og rådgivningsselskapet PwC i samarbeid med SINTEF og med støtte fra Forskningsrådet. Den ble overlevert til kommunalministeren i slutten av februar og vil bli behandlet videre i KRDs arbeidsgruppe for egenkontroll i kommunene.

Les mer:

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (ØKOKRIM)

Ifølge Økokrims trusselvurdering har korrupsjonsrisikoen knyttet til lokal forvaltning, ikke minst kommunal plan- og byggesaksbehandling, blitt klarere.

Les mer »

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (SSB)

Reviderte tall er publisert i tabeller på ny tematisk struktur i Statistikkbanken.

Les mer »

Veileder - Sekretariat for kontrollutvalg (FKT)

Ny veileder som skal være til nytte for både kontrollutvalgene og deres sekretariater.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp