www.nkrf.no » NKRF mener » Privat revisjon gir bedre kvalitet

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Privat revisjon gir bedre kvalitet?

(NKRF mener | 10. mars 2009)

I Kommunal Rapport nr. 9/09 kommenterer styreleder Per Olav Nilsen artikkelen "Privat revisjon gir bedre kvalitet" i nr. 8/09. Denne artikkelen omtaler en rapport om bl.a. konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester.

Rapporten er utarbeidet av revisjons- og rådgivningsselskapet PwC i samarbeid med SINTEF og med støtte fra Forskningsrådet. Den ble overlevert til kommunalministeren i slutten av februar og vil bli behandlet videre i KRDs arbeidsgruppe for egenkontroll i kommunene.

Les mer:

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp