www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » Redaksjonelt/annonser

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Redaksjonelt/annonser

Kommunerevisoren utgis av:

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Tlf.: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
www.nkrf.no
www.twitter.com/nkrf
www.twitter.com/kommunerevisor1
Bankkontonr.: 1450.12.70424
Org.nr.: 975 450 694 MVA

ISSN 0800-644X

Ansvarlig redaktør:

Styreleder Per Olav Nilsen

Kommunerevisoren kommer ut seks ganger i året:

4.1, 1.3, 2.5, 1.7, 1.9 og 1.11.

Frist for innsending av stoff til NKRF er som hovedregel den 5. i måneden forut for utgivelse.

Abonnementspris:

Kr 400 pr. år

For bestilling klikk her »

Annonsepriser:

1/1-side* bakside kr 5 800 (215 x 180 mm)
1/1-side andre sider kr 5 300
3/4-side kr 4 700
1/2-side kr 4 100 (164 x 130 mm)
1/4-side kr 3 000
1/8-side kr 1 800

Prisene er ekskl. mva.
Rabatt vurderes ved flere innrykk.
Andre annonseformat etter forhandlinger.

*) Kommunerevisoren utgis i stående A4-format.

Opplag:

2000


Foto som ikke er merket med rettighetshavere eies av NKRF.

Til toppen av siden

Topp