www.nkrf.no » Publikasjoner » RPD-en

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisjonsmetidikkens praktiske del (RPD-en)

Revisjonsmetodikkens praktiske del (RPD-en)

(versjon 2006)

[Oppdatert versjon for 2010 er tilbudt eksisterende brukere. Nye brukere bes ta kontakt.]

Produktet "Revisjonsmetodikkens praktiske del" (RPD-en) (2006) er utviklet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NKRF og KomRev NORD IKS, KomRev Trøndelag IKS og Telemark kommunerevisjon IKS og bygger på boka Kommunal revisjonsmetodikk, 3. utgave 2005 som tar utgangspunkt i revisjonsstandarder (RS-er) som gjelder for revisjonsåret 2005. Det er i tillegg gjort nødvendige tilpasninger til RS-er gjeldende fra og med revisjonsåret 2006.

RPD-en inneholder skjemaer og dokumenter som dekker innledende handlinger (oppdragsvurdering) og overordnet planlegging av revisjonsarbeidet, samt et eksempel på hvordan planlegging og styring av ressurser i forbindelse med virksomhetsplanlegging kan gjøres. Videre inneholder den skjemaer og dokumenter som dekker planlegging og gjennomføring av revisjonen på områdene, avsluttende revisjonshandlinger, intern kvalitetskontroll mv.

Kun tilgjengelig i elektronisk versjon (CD-rom) og for NKRFs bedriftsmedlemmer.

Pris (inkl. mva. og eksp.):

  • Kr 20 000 for revisjonsvirksomheter med inntil 5 brukere,
  • Kr 22 500 for revisjonsvirksomheter med 6 - 15 brukere,
  • Kr 25 000 for revisjonsvirksomheter med mer enn 15 brukere.
     

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til:

For bestillinger vennligst benytt eget bestillingsskjema.

Til toppen av siden

Topp