www.nkrf.no » NKRF mener » Revisorene vil absolutt ikke holde alt hemmelig

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisorene vil absolutt ikke holde alt hemmelig

(NKRF mener | 21. mars 2013)

I nettutgaven den 11. mars slår avisen følgende bombastisk fast: «Revisorene: – Hold all korrespondanse hemmelig».

Kommunal Rapport har hatt flere artikler der det argumenteres mot Kommunaldepartementets foreslåtte  endring i offentleglova om utsatt offentlighet. Forslaget om utsatt offentlighet for kommunale revisjonsrapporter var blant Gram-utvalgets 85 anbefalinger. Vi støtter forslaget i vår høringsuttalelse. Vårt standpunkt må sees i sammenheng med vår støtte til forslaget om å begrense revisors strenge taushetsplikt. Generelt mener vi at åpenhet bidrar til mer demokratiske beslutningsprosesser, og åpenhet bidrar til bedre kontroll og reduserer risiko for økonomiske misligheter.

Generelt mener vi at åpenhet bidrar til mer demokratiske beslutningsprosesser, og åpenhet bidrar til bedre kontroll og reduserer risiko for økonomiske misligheter.

Men i denne sammenheng er det snakk om revisjonsarbeid som ikke er avsluttet. Revisor vil i sin skriftlige og muntlige kontakt med kommunen ofte peke på mulige feil og mangler, og noen i kommunen vil ha ansvar for disse mulige feil og mangler. Det er helt avgjørende at revisors rapportering til folkevalgte organer bygger på korrekte fakta slik at kommunens ledere og medarbeidere ikke feilaktig henges ut. Det er derfor kontradiksjon er viktig og helt avgjørende for tilliten mellom revisor og de som blir revidert – ikke bare i den konkrete undersøkelsen men også for revisors framtidige undersøkelser.

Normalt er heller ikke tiden fra revisor sender en foreløpig rapport på høring til endelig rapport avgis til kontrollutvalget veldig lang i kommunal revisjon. Typisk snakker vi antakelig om utsatt offentlighet en måneds tid. Offentlighet støtter vi fullt ut, men vi forutsetter at rapporten må være ferdig før den offentliggjøres.

Offentlighet støtter vi fullt ut, men vi forutsetter at rapporten må være ferdig før den offentliggjøres.

Vi mener altså at den utsatte offentlighet vi her snakker om kombinert med de foreslåtte endringer i revisors taushetsplikt ikke vil ha negative konsekvenser for åpenhet i kommunene. Og de foreslåtte endringene vil styrke revisjonens muligheter for å gjøre et godt og tillitsskapende arbeid.

Per Olav Nilsen
Styreleder, NKRF

[Dette innlegget sto også på trykk i Kommunal Rapport nr. 10 den 21. mars 2013]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding for KOMØK18

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll

NKRF er i all hovedsak fornøyd med regjeringens forslag, som støtter opp om mange av forbundets synspunkter.

Les mer »

Sterk økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

I januar og februar er det innbetalt drøyt 137 mrd. kr i skatt, dvs. en økning på nærmere 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les mer »

Forslag til ny kommunelov legges fram kl. 12.00 i dag (KMD)

Statsråd Monica Meland presenterer regjeringens forslag til ny kommunelov. Presentasjonen kan følges direkte på nett-tv.

Les mer »

Les alle nyhetene »

  • Klikk på bildet for å se twitterstrøm for #kontrollutvalg
  • Klikk her for mer informasjon!

Til toppen av siden

Topp