www.nkrf.no » NKRF mener » Statssekretær Sandbakken har tillit til kommunal revisjon

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Statssekretær Sandbakken har tillit til kommunal revisjon

(NKRF mener | 25. juni 2010)

Etter et par foredrag i vår, med påfølgende artikkel i Kommunal Rapport, har statssekretær Sandbakken i KRD skapt usikkerhet om sin og regjeringens holdning til kommunal revisjon.

Uttalelsene har medført reaksjoner fra flere hold deriblandt NKRF og KS Bedrift. Det er oppklarende når Sandbakken i Kommunal Rapport nr. 21 uttaler klart og utvetydig: Jeg har tillit til kommunal revisjon. Han sier videre at det gjøres mye godt og viktig revisjonsarbeid i de kommunalt eide revisjonsenhetene.

Styreleder i NKRF, Per Olav Nilsen, er tilfreds med avklaringen.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp