www.nkrf.no » Publikasjoner » Tilsyn og revisjon i kommunal sektor

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave

(3. utgave pr. november 2015, ISBN-978-82-91460-19-2, 232 sider)

Hovedinnholdet i boka består i kommentarer til kommunelovens regler om kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon samt kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon.

Boka innledes med en beskrivelse av kommunal og fylkeskommunal virksomhet generelt, en oversikt over systemet for tilsyn, kontroll og revisjon samt en oversikt over det sentrale regelverket på området. Boka avsluttes med et kapittel om offentleglovas betydning for kontrollutvalg og revisjoner og et kapittel om arkivspørsmål.

Her kan du lese innholdsfortegnelsen og forordet til 3. utgaven av "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor" »

Boka er skrevet i et samarbeid mellom to revisorer og én jurist. Alle forfatterne deltok i Kommunaldepartementets referansegruppe ved utarbeidelse av forskriftene for revisjon av kommuner og fylkeskommuner og for kontrollutvalg (2003). Forfatterne var også representert i departementets referansegruppe ved utarbeidelse og oppdatering av veilederen "Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver." (2011 og 2015 - Bråthen) og i departementets arbeidsgruppe som avga rapporten "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" (2009 - Rogndokken).

Boka er først og fremst skrevet med tanke på dem som arbeider med tilsyn og revisjon i kommunal sektor, herunder kontrollutvalgsmedlemmer, og på studenter, men vil også være nyttig for øvrige folkevalgte og tilsatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter.

Boka er skrevet av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, juridisk rådgiver Bernt Frydenberg og daglig leder Ole Kristian Rogndokken i Norges Kommunerevisorforbund. 
 

Pris (inkl. porto/eksp.):

Kr 490 for medlemmer og studenter og kr 590 for andre.

Kjøpere av boka vil få tilgang til en QR-kode som via en smarttelefon (se nedenfor) eller et lesebrett, gir tilgang til en egen nettside hvor forfatterne vil publisere vesentlige endringer etter at papirutgaven av boka gikk i trykken (november 2015), og som er av betydning for innholdet i boka.

For bestillinger vennligst benytt eget bestillingsskjema.

OBS Deltakerne på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016 vil få boka utdelt som en del av konferansedokumentasjonen.

 


 

 

Endringsloggen slik den vi se ut på en smarttelefon:

 

Endringslogg slik den vi se ut på en smarttelefon

 

Til toppen av siden

Topp