Håndtering av koronapandemien – fire eksempler fra forvaltningsrevisjoner | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 900 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 300 eks. mva.)
Varighet 2 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Koronapandemien førte til unntakstilstand i hele verden. Hvordan ble dette håndtert i kommunene? Dette ser vi gjennom fire eksempler på forvaltningsrevisjoner gjennomført av Rogaland Revisjon IKS.

Målsetting

Gi kursdeltakerne eksempler på hvordan man kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon på krisehåndtering i kommunal sektor, her eksemplifisert ved håndtering av koronapandemien.

Målgruppe

Forvaltningsrevisorer og kontrollutvalgssekretærer.

Innhold

Kurset går gjennom

  • Kriterier og metodebruk
  • Metodiske utfordringer
  • Observasjoner/funn
  • Smitteutvikling
  • Planverket i kommunene
  • Beredskap på smittevernutstyr
  • Organisering
  • TISK-virkemidlene
  • Ivaretagelse av sårbare barn og unge – hvordan har det vært?
  • Barnevern og bekymringsmeldinger – hvordan har det vært?

Kursholdere

Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

Therese Kristiansen, forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere