Kommuneregnskapet for politikere | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 1 150 eks. mva. (ikke-medl.: kr 1 650 eks. mva.)
Varighet 1 time og 10 minutter

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Kommuneregnskapet gir informasjon om hvordan kommunens midler er brukt i året og gjør det derfor mulig å sammenligne med hva som var forutsatt gjennom årsbudsjettet. Årsregnskapet skal videre gi grunnlag for å vurdere om kommunens økonomiske handleevne blir ivaretatt. Kontrollutvalget skal gi en årlig uttalelse til kommunens årsregnskap, og har derfor behov for en grunnleggende forståelse av kommuneregnskapet.

Kurset tar også for seg enkelte andre sentrale bestemmelser om økonomiforvaltning i kommunene.

Målsetting

Gi kursdeltakerne en grunnleggende innsikt i kommuneregnskapet.

Målgruppe

Kontrollutvalgsmedlemmer, kommunepolitikere, kontrollutvalgssekretærer og andre som har behov for grunnleggende kjennskap til kommuneregnskapet.

Innhold

Kurset går bl.a. gjennom:

  • Formål og grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet
  • Lån og låneopptak
  • Kommunelovens økonomibestemmelser
  • Pensjon
  • Selvkost
  • KOSTRA

Kursholder

Statsautorisert revisor Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA og medlem i fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Etterutdanning

En time i henhold til NKRFs krav til etterutdanning.


Påmeldingsskjema

 

Deltakere