Miljørapportering gjennom klimaregnskap | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 600 eks. mva. (ikke-medl.: kr 1 000 eks. mva.)
Varighet 0,5 time

Du vil motta en e-post med en lenke til kurset etter bestilling.

Rapportering på bærekraft og miljø blir mer og mer vanlig i store konsern og i det offentlige. Flere store kommuner har også innført klimabudsjett som et styrings- og rapporteringsverktøy.

Målsetting

Bidra til veiledning og eksempler på miljørapportering gjennom klimaregnskap og bærekraftsrapportering.

Målgruppe

Revisorer og kontrollutvalgssekretærer.

Innhold

Kurset går gjennom:

  • Revisjonsstandarder og lovkrav
  • Klimabudsjett og bærekraftrapporter
  • Eksempel på revisjonsuttalelse vedrørende bærekraft
  • Klimabudsjett som styringsverktøy
  • Hva kan revisor tilby kommunene?
Tilbakemelding fra kursdeltaker:
- Veldig interessant!

Kursholder

Ståle Opedal, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

Etterutdanning

0,5 time iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 0,5 time innen andre fagområder iht. revisorlovens og regnskapsførerlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere