« Tilbake til oversikten

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER, jf. § 14 FORBUNDETS HEDERSTEGN

Reglement for komiteen fastsatt av styret 27.9.05.

Oversikt over innehavere av forbundets hederstegn med diplom.

Sammensetning

 • Per-Martin Svendsen
  Leder (2017-2019)
  Bærum kommune, Kommunerevisjonen
  67 50 38 20
  905 72 690
 • Halldis Moltu
  Medlem (2018-2020)
  Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 • Ketil Roppestad
  Medlem (2018-2020)
  Akershus og Østfold fylkesrevisjon
 • Wencke S. Olsen
  Varamedlem (2018-2019)
  Rogaland Kontrollutvalgssekretariat